Wethouder Groenewoud beantwoordt vragen over kapvergunning langs Randweg

Foto: Peer Veldhuizen | Tekst: Sandra de Haan

Tijdens het Rondetafelgesprek, dat gisteren plaatsvond, heeft wethouder Groenewoud gereageerd op vragen van de VVD over de recent verleende kapvergunning langs de Randweg.

Op de vraag of de vergunning nog ingetrokken kan worden, antwoordde Wethouder Groenewoud: “Het is op dit moment geen realistische optie om de vergunning in te trekken. Het ingediende bezwaar zal eerdaags in de bezwaarschriftencommissie behandeld worden. Als het bezwaar wordt toegekend, is dat een logisch moment om met de agrariër in gesprek te gaan.”

Groenewoud benadrukte dat hoewel het jammer is dat er 10 gezonde eiken worden gekapt, er wel degelijk compensatie plaatsvindt. Hij legde uit dat er langs de Randweg nieuwe bomen zijn geplant en dat de gekapte eiken het tracé van de oude weg volgen. Hiermee beoogt de gemeente een evenwichtige aanpak te hanteren, waarbij kap en compensatie in balans zijn.

De wethouder erkende de zorg rondom het kappen van de bomen maar benadrukte dat het proces zorgvuldig wordt uitgevoerd. De gemeente staat open voor dialoog en zal, indien het bezwaar wordt toegekend, met de betrokken partijen in gesprek gaan.

Hij ging niet in op het niet betrekken van de Raad bij de afspraken die met de betreffende melkveehouder zijn gemaakt. Het wachten is nu op wanneer de bezwaarschriften commissie gaat oordelen. De datum is nog onbekend. Het IVN heeft al aangegeven naar de Raad van State te gaan als dit nodig is om de bomen te redden.

Agenda en webcast:
https://heezeleende.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2a783cc9-9635-4658-8bae-a87b41d9d10e

Red de 10 grote eiken langs de Randweg van Heeze

Er is door de Gemeente Heeze-Leende een kapvergunning afgegeven voor 10 gezonde eikenbomen langs de randweg van Heeze. Reden voor de kapaanvraag is dat de eigenaar de plek waar de bomen staan wil gebruiken voor meer grasopbrengst voor zijn koeien. Het is onacceptabel dat gras wordt afgewogen tegen bomen! Onderteken de petitie:

https://petities.nl/petitions/red-de-10-grote-eiken-langs-de-randweg-van-heeze?locale=de