Werkzaamheden aan de Sandermannen: Aanleg glasvezelkabel in volle gang

Foto en tekst: Redactie Mijn Heeze


Momenteel zijn er werkzaamheden bezig aan de Sandermannen. Er wordt hard gewerkt aan het leggen van glasvezelkabels. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een project om de wijk te voorzien van sneller en betrouwbaarder internet.

De aanleg van de glasvezelkabels zorgt tijdelijk voor enige verkeershinder en overlast voor de gebruikers van de weg, maar de verwachting is dat deze overlast beperkt blijft. Het projectteam doet er alles aan om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de hinder tot een minimum te beperken.