Vergadering Adviescommissie A2-Gemeenten over Kappen van 11 Eikenbomen

Foto en tekst: Mijn Heeze

Op dinsdag 25 juni 2024 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten bijeen in een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Op de agenda staat om 19.40 uur het bezwaar tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende om de gevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 11 eikenbomen aan de Hazenhurk te Heeze te verlenen.

Wilt u als toehoorder de hoorzitting bijwonen, neem dan uiterlijk op de dag van de hoorzitting contact op met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten via telefoonnummer 040-2083671. De agenda kan tot op de dag van de hoorzitting wijzigen.