Van lezing tot eervol feest voor de 100-jarige Fanfare St. Nicasius

Dit is het verslag van Eric Berkers (zo ook de foto’s), lid van Fanfare St. Nicasius, over een lezing die veranderde in een eervol feestje voor een fanfare met een respectabele leeftijd.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van fanfare St. Nicasius organiseerde de Stichting Vrienden van de Bieb en fanfare St. Nicasius op donderdag 21 maart een uitverkochte lezing over fanfare St Nicasius en fanfaremuziek in het algemeen. Op deze avond werd de fanfare verrast met een bijzonder bezoek van burgemeester Heldens.

Ronald van Gerwen, voorzitter van fanfare St Nicasius, mocht uit handen van de burgemeester de Koninklijke erepenning in ontvangst nemen. Burgemeester Heldens memoreerde hoe bijzonder hij het vond dat hij deze erepenning mocht uitreiken aan een zichtbaar geroerde voorzitter. Een blijk van waardering van zijne Majesteit Willem Alexander voor 100 jaar muziek in Heeze waar volgens de oorkonde wel wat eisen aan gesteld worden. Zo moet de vereniging qua aard, omvang en solidariteit in aanzien staan, tussen soortgelijke verenigingen een algemeen erkende plaats innemen en zich op haar terrein onderscheiden hebben. Verder moeten de bestuursleden te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn. Dat wisten we natuurlijk al maar toch fijn om dat nog even van het hoogste gezag bevestigd te krijgen.

Wat het belang en de rol van de fanfare is en hoe dat zich door de jaren heen ontwikkeld heeft kwam op deze avond nog volop aan bod door 2 presentaties. Harrie Reumkens wist de zaal te boeien met een mooi verhaal over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van fanfares in Nederland en daarbuiten. Fanfarelid en 50 jarige jubilaris, Jeroen van Wanroij wist een zeer vermakelijk, informatief en voor vele aanwezigen herkenbaar verhaal te brengen over de eerste 50 jaren van de fanfare met vele mooie beelden en anekdotes. Een vervolg met de volgende 50 jaren kan gelet op de reacties eigenlijk niet achterwege blijven.

Om de avond een nog feestelijker karakter te geven kwamen afgevaardigden van het Rabo Coöperatiefonds de fanfare verrassen met een cheque ter waarde van het  ongelooflijke bedrag van 8000,- . Een ontzettend mooie blijk van waardering die de vereniging in wil gaan zetten om de jeugdopleiding een stimulans te geven en zo de volgende 100 jaar van de fanfare veilig te stellen.

In een jaar vol activiteiten is het moeilijk om hoogtepunten aan te wijzen, maar deze avond was er zeker eentje die daarvoor in aanmerking komt. Fanfare St Nicasius gaat nu volop verder met de voorbereidingen van haar volgende activiteiten, de Show me the Music concerten op 21 en 22 juni, het Ameezing concert voor de jeugd op 29 november en de Reünie/Feestavond op 14 december.