Toespraak Commissaris van de Koning, mw. Ina. Adema

Dames en heren, geachte leden van de raad en het college, geachte burgemeesters, beste Teun, familie en vrienden. Een nieuwe burgemeester voor Heeze-Leende. Eén van de burgemeesters met de langste staat van dienst heeft afscheid genomen van het ambt en hij wordt opgevolgd door de jongste burgemeester, de drager van de rode lantaarn. Een mooie samenloop van het toeval!

Foto: Bert Keet

Het is een bijzonder moment, de installatie, het moment waarop de eed of belofte wordt afgelegd, de ambtsketen wordt omgehangen de voorzittershamer van de raad wordt overhandigd. Het markeert het begin van de verantwoordelijkheid.

Ik wil eerst mijn grote dank en waardering uitspreken voor de inzet van Paul Verhoeven in de afgelopen decennia, kan ik wel zeggen. Hij was een boegbeeld van de gemeente, rustig, bescheiden en met grote inzet voor de gemeente en haar inwoners. Dat is gezien en een terecht applaus Paul. Dat is gezien en meer dan terecht gewaardeerd met het ereburgerschap.

Het burgemeesterschap is een mooi maar ook uitdagend ambt. Dat heb ik zelf ook als burgemeester mogen ervaren en je kunt het burgemeesterschap niet alleen invullen je doet het met de mensen om je heen, met het college, de raad, de medewerkers en de inwoners. Het is een teamsport je bent immers 24 uur per dag, zeven dagen per week burgemeester en we leven in een ingewikkelde tijd, internationaal en nationaal. Veel staat ter discussie en wat voorheen Normaal en geaccepteerd was-wordt in twijfel getrokken dat geldt ook voor het burgemeestersambt. Vroeger had een burgemeester vanzelfsprekende autoriteit. Gezag moet nu verdiend worden in het uitoefening van het ambt. Persoonlijkheid speelt een grote rol en het is functioneren in het glazen huis van de democratie, functioneren in de wetenschap dat de dorpspomp van twitter of X, zoals het tegenwoordig heet, en andere sociale media bliksemsnel een oordeel klaar hebben.

Samenspel in het college met raad en de inwoners van Heeze-Leende is van belang voor de burgemeester en de burgemeester is natuurlijk de bewaker van de bestuurlijke kwaliteit, integriteit en burgervader bij lief en leed. Ik licht die integriteit er even uit. Dat is niet een verantwoordelijkheid van alleen een burgemeester, het is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Het is het gesprek in de ambtelijke organisatie, in het college, in de samenleving. Het gaat over het aanbod om een lege schuur te huren, een lening te geven of de vergunning die aangevraagd wordt. Teun je hebt aangegeven dat je dat belangrijk vindt, want je zegt het zelf, waar de integriteit ter discussie staat, zijn er enkel verliezers. Mij heb je daarbij aan je zijde. Niet voor niets heb ik het initiatief genomen om te komen tot een Brabantse norm weerbare overheid.

Ik vind Heeze-Leende bijzonder. Natuurlijk, er is een prachtig kasteel, rijke natuur, tal van monumenten, dorpen en kernen met een eigen karakter en bloeiende gemeenschappen, van Bruggenhuizen, Leenderstrijp tot Euvelwegen. Die laatste naam doet achterstallig wegenonderhoud vermoeden, maar het is de plaats waar het historische beugel spel weer tot leven is gebracht. In Heeze-Leende is er dus een besef voor wat letterlijk wel en niet door de beugel kan. Wat Heeze-Leende uniek maakt, is natuurlijk ook de Brabantse dag. Dat evenement is een evenement wat alleen maar kan in Brabant. De Brabantse dag is een vorm van straattheater, Corso en creativiteit, en het lukt alleen maar omdat iedereen meedoet. Het staat voor het samen in de samenleving en ieder jaar nodig ik weer graag gasten uit om ze zo kennis te laten maken met Brabant.

Heeze-Leende trok de aandacht van Teun in je eigen woorden. En ja, je moet altijd wel opletten voordat u gaat solliciteren. Je wordt zomaar op alles geciteerd, in je eigen woorden, een rasechte ondernemer die de afgelopen dertien jaar iets te veel van het openbaar bestuur is gaan houden, een liefde die nu vertaald wordt in het burgemeestersambt. Je hebt de raadsvergaderingen gevolgd, je bent in alle kernen gaan wandelen, sprak met mensen en zelfs met een paraglyde over Sterksel. Ben je gevlogen, nou mij niet gezien, ik heb hoogtevrees maar wat je zag, dat trok je. Gemeenschapszin, het deed je denken aan je eigen gemeente, Peel en Maas. Wat erbij kwam, is je persoonlijke ontwikkeling. Je werd gevormd door het raadslidmaatschap en je ervaring in provinciale staten van Limburg, iemand die de verbinding zoekt, iemand die boven de partijen wil functioneren, maar die wel midden in de samenleving staat. Je wil nieuwe stappen zetten in burgerparticipatie, faciliteren dat mensen zelf in actie komen. Je zoekt het contact met de mensen door alle rangen en standen bij voor en tegenstanders. Samenwerking is nodig. Gemeenten zijn geen eilanden, ze zijn verbonden met het grotere geheel. Brabant.

En het gaat dus ook om het verder kijken dan de nauwe cirkel rond de kerktoren, dat is een besef dat bij je leeft. Daaraan vorm en inhoud geven is jouw missie. Dat geldt zeker voor Heeze-Leende in Brainport, ook dat is een uitdaging: groeien en toch het eigen karakter bewaren. Je kiest voor het burgemeestersambt je kiest voor Heeze-Leende. Je wilt een enthousiaste aanvoerder en een kritische coach zijn, je bent bevlogen gedreven, supergemotiveerd en je waardeert Heeze-Leende dat is gezien. Het is herkent! De raad van Heeze-Leende heeft een nieuwe burgemeester gekozen, een burgemeester waarmee ze samen de toekomst in wil, en dat ben jij, Teun. En dan is nu het moment gekomen waarop ik je vraag om naar voren te komen om de belofte uit te spreken.