Toekomst van Lokale Omroepen: Gemeenten in overleg voor één Streekomroep

Op 4 november 2023 verliep de termijn waarbinnen RTV Horizon zichzelf de lokale omroep van Heeze-Leende (en Cranendonck) mocht noemen. Hierdoor staat de gemeente voor de beslissing om een aanbeveling te doen aan het Commissariaat voor de Media voor de aanwijzing van de nieuwe lokale omroep voor de komende periode. Twee serieuze kandidaten hebben zich aangediend: de huidige omroep, RTV Horizon, en (nieuwkomer), Studio 24.

Afbeelding van Andrzej Rembowski via Pixabay | Tekst: redactie Mijn Heeze

RTV Horizon, die gedurende de afgelopen vijf jaar als lokale omroep fungeerde, heeft bovendien een aanvraag ingediend voor uitbreiding naar Valkenswaard. Daarentegen heeft Studio 24 grootsere plannen, met een verzoek dat zich uitstrekt over Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo.

In andere media was al te lezen dat de voorkeur van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo gaat naar Studio24.

Verandering

Vanaf 2025 ondergaat het omroepstelsel een ingrijpende verandering, waarbij wordt overgestapt naar streekomroepen om de professionalisering te bevorderen. Het Commissariaat heeft de gemeenten opgedragen om gezamenlijk advies uit te brengen voor één omroep in het gebied. Deze verandering houdt ook in dat de financiering van streekomroepen vanaf 2025 via rijkssubsidie verloopt, niet langer via gemeenten.

Het verdere proces omvat het vaststellen van toetsingscriteria door individuele goedkeuring van de drie gemeenten, toetsing door een commissie op basis van deze criteria, en het uitbrengen van een voorkeursadvies via een raadsbesluit uiterlijk begin 2024. Het Commissariaat voor de Media zal vervolgens in maart 2024 de definitieve aanwijzing bekendmaken.

Mijn Heeze

Mijn Heeze heeft overigens geen betrokkenheid bij dit proces. Maar Mijn Heeze is wel voor een eerlijk speelveld – op het gebied van de media – binnen de gemeente.