Tijd voor politieke actie na toenemende afvaldumpingen rondom Sporthal

In de schaduw van Sporthal de Pompemaker lijkt een patroon van willekeurige afvaldumpingen steeds meer toe te nemen. Net als bij de parkeerplaats achter de Action, blijkt ook hier een gebrek aan toezicht te resulteren in een aantrekkingskracht voor illegale stortingen. Een recente vondst van een koelkast door een tipgever volgt op eerdere incidenten, waaronder het achterlaten van fietsen, meubels en kinderspeelgoed. Deze ongewenste praktijken, die de leefomgeving aantasten, leiden tot een dringende oproep aan de politiek om in te grijpen voordat de situatie verder escaleert.

Foto: Mijn Heeze en diverse tipgevers | Tekst: Redactie Mijn Heeze

Het lijkt erop dat het ontbreken van een eigen vuilstortlocatie voor sommigen een vrijbrief vormt om hun afval op willekeurige plekken in het dorp te dumpen. Dit schaadt niet alleen het aanzien van de buurt, maar ook de kwaliteit van het leven voor de bewoners. Een directe boodschap aan de politiek wordt geuit, met het verzoek om deze kwestie serieus te nemen voordat de leefbaarheid van het dorp ernstig wordt aangetast.

Inwoners van de gemeente Heeze-Leende worden herinnerd aan de beschikbaarheid van twee milieustraten in de nabije omgeving, als legale alternatieven voor het dumpen van afval. De milieustraten in Geldrop en Valkenswaard bieden een passende oplossing voor het verantwoord verwijderen van diverse soorten afval, waaronder huishoudelijke apparaten zoals koelkasten.

Adres milieustraten:

  • Milieustraat Geldrop: Industriepark 8
  • Milieustraat Valkenswaard: de Vest 15

Toegang tot de milieustraten is alleen mogelijk met een geldige milieupas. Voor verdere informatie en vragen over de milieustraten kunnen inwoners contact opnemen met de Klantenservice Cure Afvalbeheer op 040-2500 130.

Openingstijden milieustraten:

  • Maandag tot en met vrijdag: 13.00 uur tot 17.00 uur
  • Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur
  • Zondag: Gesloten