TenneT onderzoekt duurzame oplossingen voor toenemend Energiegebruik

We gebruiken steeds meer elektriciteit in onze regio, vooral omdat er meer elektrische auto’s zijn en we energie opwekken uit wind- en zonneparken. Daarom moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid en vernieuwd. Het huidige netwerk kan niet goed genoeg omgaan met de groeiende vraag naar elektriciteit. Om ervoor te zorgen dat we altijd genoeg elektriciteit hebben, werkt het bedrijf TenneT aan een oplossing. Ze gaan een extra ondergrondse verbinding maken naast de bestaande bovengrondse verbinding tussen Eindhoven-Oost en Maarheeze.

Afbeelding van Robbert Nooijen via Pixabay | Bron tekst: Gemeente Heeze-Leende. (2023, november 15). Uitbreiding en vernieuwing elektriciteitsnetwerk.

TenneT heeft uitleg gegeven over hoe ze de ondergrondse verbinding gaan aanleggen. Ze hebben een gebied laten zien waar de kabel ongeveer zou kunnen komen te liggen. Mensen die belang hebben bij dit project konden informatie geven over het gebied waar rekening mee moet worden gehouden.

Van 800 meter naar 140 meter

Nu hebben ze vier mogelijke routes van ongeveer 140 meter breed binnen het oorspronkelijke gebied van 800 meter. Ze gaan deze routes de komende maanden vergelijken op verschillende gebieden, zoals techniek, omgeving, natuur, enzovoort. Zo kunnen ze één favoriete route kiezen. TenneT verwacht in de zomer van 2024 meer te kunnen vertellen over welke route ze gaan kiezen.

Een Onderzoek, wat gaat er nog gebeuren?

Het onderzoek is best ingewikkeld. Ze kijken naar dingen zoals beschermde natuurgebieden, stikstof, en ze praten met mensen die belang hebben bij het project. Er zijn ook nieuwe regels waaraan ze moeten voldoen, zoals de Omgevingswet.

Om alles goed te onderzoeken, starten ze een zogenaamde MER-procedure. Dat betekent dat ze alle mogelijke opties vergelijken en testen om te zien wat het beste is. Voordat ze dat doen, maken ze een soort handleiding genaamd “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).” Hierin staat hoe ze het onderzoek gaan doen. Je kunt deze handleiding bekijken, en het papierwerk ligt ook in het gemeentehuis voor iedereen om in te zien.

Publicatie-notitie-reikwijdte-en-detailniveau