Team voor kwetsbare ouderen in de regio wint cliëntenraadprijs

Ieder jaar reiken de cliëntenraden van het Anna Ziekenhuis en Anna Ouderenzorg een prijs uit aan het team dat een groot verschil maakt voor patiënten, cliënten én medewerkers van het Anna. Donderdag 9 november ontving het transmuraal team van Anna deze prijs tijdens een themabijeenkomst over passende zorg voor ouderen in de regio.

Foto’s: Anna Zorggroep (z.d.) Clientenraadprijs transmuraal team.jpg en Clientenraadprijs speld.jp | Tekst: Yvon van den Berg (2023, 13 november) Persbericht: Transmuraal team wint cliëntenraadprijs Anna

Het transmuraal team heeft zeer veel specifieke kennis en kunde beschikbaar voor de groep kwetsbare ouderen in de regio. Het transmuraal team regelt o.a. de juiste zorg na ziekenhuisopname en opname in verpleeghuizen. Sinds kort is het team ook beschikbaar voor adviezen aan thuiswonende ouderen via Langer Thuis Wijzer. Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur in de Weeffabriek in Geldrop.

Het transmuraal team ontving ‘onze lieve speld’. Een speld afgeleid van lievevrouwebedstro. Een heerlijk geurend bloemetje dat de heilige Anna plukte voor haar dochter Maria die niet kon slapen. Ze legde het onder haar matrasje en baby Maria sliep als een roos. De lievevrouwebedstro staat symbool voor de goede zorgen van het transmuraal team. Met deze speld maken de cliëntenraden de bijzondere bijdrage van het transmuraal team, vaak achter de schermen, juist zichtbaar.