Succesvolle “Varkensschieten” bij het Sint Joris Gilde

Afgelopen zondag waren vanaf 10.30 waren de eerste gildebroeders vol enthousiasme aanwezig op het gildeterrein “de Santen” om alles in gereedheid te brengen. Om 12.00 is gestart met inloten voor het grote geweer kaliber .12 en kleine geweer kaliber .22.

Foto’s: Sint Jorisgilde Tekst: Renno Guitjen

Nadat de laatste loten waren ingeschreven is er een korte uitleg gegeven en kon de wedstrijd onder de prachtige weersomstandigheden om 13.20 van start gaan. Mede dankzij het systematisch met drie man vlot afroepen van alle namen zat er een mooi tempo in het schieten op de verschillende puisten. De kantine dienst zorgde voor de nodige drank, soep en broodjes. Rond 17.30 was de wedstrijd ten einde en waren er in ruim 4 uur tijd meer dan 1000 schoten gelost. Op de kleine boom (kaliber .22) zijn 16 prijzen verschoten en op de grote boom 12 prijzen (kaliber .12).

De slager had het varkensvlees in mooie pakketten verpakt en de prijswinnaars hebben zelf, op volgorde van loten, hun vleespakketten mogen uitkiezen. We kijken terug op een zeer geslaagde middag met mooi weer en veel enthousiaste deelnemers.  Wilt u nou ook eens een keer komen schieten, dan bent u elke eerste zondag van de maand welkom vanaf 10.00 op ons Gildeterrein aan het Sint Joris pad te Heeze. De koffie staat klaar.