Spectaculaire ontwikkeling inzake amfibieëntunnels Somerenseweg

Wat begon als een theoretische mogelijkheid om de amfibieën een veilige passage te verschaffen tijdens hun jaarlijkse trektocht over de drukke Somerenseweg in Heeze, is uitgegroeid tot een werkbare oplossing. Door een extra-subsidie vanuit de Provincie zijn de initiatiefnemers, het IVN en de Gemeente Heeze-Leende, in staat om 10 tunnels aan te leggen over het hele traject van 350 meter. Dat aantal is bij de grote hoeveelheid padden, kikkers en salamanders die hier oversteken een absolute vereiste volgens de deskundigen van Ravon, de landelijke organisatie ter bescherming van Reptielen, Amfibieën en Vissen. IVN is bijzonder trots op dit resultaat dat tot stand is gekomen door intensieve samenwerking met de Gemeente.

Foto: IVN Heeze – Leende (Z.d.) Amfibieëntunnels situatieschets.jpg | Krielaart, Ruud (Z.d.) Persbericht financiering Amfibieëntunnels nov. ’23.docx

De financiering is tot stand gekomen door eerdere bijdragen van Gemeente en Provincie (4 tunnels) en een crowdfundingsactie van IVN Heeze-Leende waarbij 72.000 euro werd gedoneerd door particulieren, het bedrijfsleven en landelijke organisaties. Dit bedrag kon als cofinanciering ingezet worden bij de aanvraag van extra-subsidie door de provincie Noord-Brabant. Omdat de aanleg van amfibieëntunnels bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit in de regio kwam extra-geld vrij. De tunnels verbinden twee kwetsbare natuurgebieden met elkaar en zorgen op die manier voor de uitwisseling van soorten.

Met dit mooie nieuws gaat de Gemeente nu aan de slag om het ontwerp definitief te maken, om daarna een aannemer te zoeken die de amfibietunnels aan kan leggen. Dat betekent dat de vrijwilligers van het IVN komende winter/voorjaar de amfibieën nog éénmaal handmatig over moeten zetten en dat de dieren het jaar erop op eigen kracht onder de weg door kunnen kruipen.

Met de realisatie van een dergelijk groot aantal tunnels op een “hotspot voor amfibieën” wordt Heeze een landelijke voorbeeldlocatie.