Presentatie Kapelaan Gideon van Meeteren

In november werd de komst van de nieuwe kapelaan, Gideon van Meeteren, al aangekondigd door de  R.K. Parochie Heilige Nicasius. Op 1 februari is de nieuwe kapelaan begonnen met zijn werkzaamheden.

Foto:  R.K. Parochie Heilige Nicasius | Tekst: redactie Mijn Heeze

De komende weekenden zal kapelaan Van Meeteren worden voorgesteld aan de geloofsgemeenschap in de kerken binnen de parochie. Op 3 maart zal de presentatie plaatsvinden om 10.00 uur in de H. Petrus’ Bandenkerk te Leende, gevolgd door een presentatie op zondag 10 maart om 11.00 uur in de H. Martinuskerk te Heeze.