Pilotproject ‘Inwoners aan Zet’ van Start in Onze Gemeente

Afbeelding van Adan Lex via Pixabay | Tekst: Redactie Mijn Heeze

Onze gemeente is trots om een van de pilotgemeenten te zijn in het nieuwe project ‘Inwoners aan Zet’, geïnitieerd door Velt in samenwerking met Waterschap De Dommel en andere partners. Dit project heeft als doel inwoners en gemeentes te ondersteunen bij het vergroenen van hun leefomgeving en het verbeteren van waterbeheer, klimaatadaptatie en biodiversiteit​.

Wat houdt ‘Inwoners aan Zet’ in?

Het project ‘Inwoners aan Zet’ is een samenwerking tussen zes partners: Waterschap De Dommel, Velt, IVN, de Brabantse Milieufederatie, Earthwatch Europe en B-team Eersel. Het wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit project helpt gemeentes, lokale initiatieven en inwoners om hun woonomgeving klimaatbestendig en biodivers te maken.​

Hoe kunnen inwoners deelnemen?

Inwoners van het stroomgebied van Waterschap De Dommel kunnen gebruikmaken van de diensten van een tuincoach. Deze tuincoaches bieden gratis persoonlijk tuinadvies aan om tuinen biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Dit omvat onder andere:

  • Tips voor het verhogen van de biodiversiteit in de tuin.
  • Advies over het afkoppelen van regenpijpen en het opvangen van regenwater.
  • Schetsen van de tuinindeling met zones voor diverse groenvormen.
  • Informatie over bodemtype en geschikte planten​ (Brabantse Milieufederatie)​​ (Waterschap De Dommel)​.

Wat doen tuincoaches niet?

Hoewel tuincoaches veel nuttige adviezen geven, voeren zij geen volledige inventarisaties uit, snijden ze geen regenpijpen door of installeren ze geen watertonnen. Ook maken zij geen gedetailleerde tuinontwerpen of chemische bodemanalyses en leveren ze geen
planten of struiken​.

Aanmelden voor tuinadvies

Inwoners kunnen zich eenvoudig aanmelden voor tuinadvies via de website mijntuincoach.nu​.

Met deze initiatieven hopen de betrokken organisaties een belangrijke bijdrage te leveren aan een groenere, duurzamere en klimaatrobuuste leefomgeving in onze regio. Het project benadrukt de kracht van lokale samenwerking en kennisdeling om gezamenlijke milieudoelen te bereiken​