Pasen nadert met feestelijke vieringen in de H. Martinuskerk

Het is bijna Pasen, en dat betekent dat de gelovigen zich voorbereiden op een reeks bijzondere vieringen in de H. Martinuskerk in Heeze. Tijdens de Goede Week, de week voor Pasen, worden verschillende ceremonies gehouden om de hoogtepunten van het christelijke geloof te herdenken en te vieren.

Foto: Britt Eichhorn | Tekst: Redactie Mijn Heeze

De festiviteiten beginnen op zaterdag 23 maart om 19.00 uur met de Vooravond van Palmzondag, waarbij een eucharistieviering wordt gehouden en de palmtakjes worden gezegend. Op Palmzondag zelf, 24 maart, wordt om 11.00 uur opnieuw een eucharistieviering gehouden, vergezeld van de zegening van de palmtakjes.

Op Witte Donderdag, 28 maart, begint om 19.00 uur een eucharistieviering, gevolgd door een periode van aanbidding. Op Goede Vrijdag, 29 maart, om 15.00 uur wordt de Kruisweg herdacht in een ceremonie die de passie en het lijden van Christus symboliseert.

Op Paaszaterdag, 30 maart, vindt om 21.00 uur de indrukwekkende Paaswake plaats, waarin de overgang van duisternis naar licht wordt gevierd. Tenslotte, op Eerste Paasdag, 31 maart, wordt om 11.00 uur de vreugdevolle Eucharistieviering gehouden ter ere van de opstanding van Christus. De vieringen worden afgesloten op Tweede Paasdag, 1 april, met opnieuw een Eucharistieviering om 11.00 uur.

De H. Martinuskerk nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze speciale gelegenheden en samen de essentie van Pasen te vieren: hoop, vernieuwing en vreugde.