P.R.W. Kerkhofs (67 jaar) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Foto: (c) Margot van den Boer/ Foto met een knipoog | Tekst Gemeente Heeze-Leende

Op vrijdag 26 april 2024 werd de heer P.R.W. Kerkhofs, beter bekend als Peter, geëerd met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats om 09:00 uur op zijn woonadres in Leende, waar burgemeester T.M. Heldens de decorandus deze eer persoonlijk toekende.

Sinds 1989 is de heer Kerkhofs een toegewijd lid van de Heemkundekring. Gedurende de periode van 1990 tot 2005 diende hij als adviserend lid van het bestuur. Zijn bijdrage strekte zich uit tot de werkgroepen Genealogie en Archeologie, waar hij verschillende heemkundige onderzoeken uitvoerde en publiceerde in het tijdschrift “Heemkronijk”. Daarnaast was hij de coördinator van de werkgroepen die genealogieën over de families Pompen en Bax onderzochten en vastlegden in twee boeken.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

De heer Kerkhofs werd kort na de oprichting in 2003 lid van deze vereniging en bracht een enorme impuls met zich mee. Hij fungeerde als adviseur en speelde een sleutelrol bij het opstarten van diverse activiteiten. Als (mede)oprichter en lid van verschillende werkgroepen, zoals ‘Natuurwerk’ en ‘Public Relations’, heeft hij zich ingezet voor het behoud en de bevordering van natuur en landschap. Hij organiseerde cursussen, initieerde wandelpaden en natuurhistorische wandelingen, en nam deel aan projecten ter bevordering van de biodiversiteit.

Landelijke Natuurwerkdag

Als organisator van de jaarlijkse Natuurwerkdag draagt de heer Kerkhofs bij aan natuurbehoud en -herstel in het hele land. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief in het natuuronderhoud en geeft hij advies over natuurbeheer.

Adviseur natuurlijke inrichting percelen van particulieren

Met zijn expertise adviseert de heer Kerkhofs grondeigenaren over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waardoor hij een waardevolle bijdrage levert aan het behoud van biodiversiteit.

De heer Kerkhofs toont zich al decennia lang een gedreven en betrokken persoon in zijn inzet voor natuur, geschiedenis en gemeenschap. Zijn toewijding en inspanningen verdienen de hoogste lof en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving.