Opvang en huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Er ligt een opgave van de Rijksoverheid om voor een aantal vluchtelingen opvang te regelen binnen onze gemeente. Voor gemeente Heeze-Leende is dit de aanleiding geweest om een verkennend onderzoek te doen naar locaties die geschikt kunnen zijn voor opvang.

Foto: Elg. (2022, 5 maart). Oekraïne vlag lucht – gratis foto op Pixabay. Pixabay. Tekst: Gemeente Heeze-Leende

Collegebesluit 10 oktober

Het college heeft op 10 oktober hierover een besluit genomen: wij nemen onze verantwoordelijkheid en gaan de opvang en huisvesting voor 150 mensen uit de Oekraïne realiseren. We zijn ervan overtuigd dat we samen met onze inwoners en anderen deze vluchtelingen goed en gastvrij kunnen helpen.

De stand van zaken nu

Er zijn meer locaties in beeld, maar de locatie waar het haalbaarheidsonderzoek zich nu op richt, is Landgoed Mariahoeve (Maarheezerweg Noord 15A). Dit perceel is eigendom van de Hofsteestichting, een vermogensfonds met een maatschappelijke doelstelling. Samen met de Hofsteestichting wordt gekeken naar mogelijkheden om tijdelijk vluchtelingen op te vangen op het landgoed.

Haalbaarheidsonderzoek bepaalt geschiktheid locatie

Let wel: de locatie is nog niet definitief bepaald. Of Landgoed Mariahoeve geschikt is, volgt uit het haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten daarvan verwachten we op 8 november. Zodra deze bekend zijn, krijgt u van ons daarover bericht.

150 vluchtelingen uit Oekraïne

De doelgroep voor de opvang in Heeze-Leende komt uit de Oekraïne en bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen. De groep telt 150 vluchtelingen. De geplande accommodatie voor deze gezinnen bestaat uit 30-40 woonunits.

Opvang voor maximaal 24 maanden

Belangrijk om te vermelden is dat we de afspraken over opvang maken voor 24 maanden. Na die periode wil de Hofsteestichting de locatie terug. Het spreekt voor zich dat we onze uiterste best doen om u op de hoogte te houden over de haalbaarheid van Mariahoeve als opvanglocatie.