Groenlinks zet vraagtekens bij ontwikkelvisie op het gebied van parkeren

gemeente plan (1)

ONTWIKKELVISIE GEMEENTEHUISPLEIN EN OMGEVING BLIJFT DE AUTO RUIM BAAN GEVEN

In 2021 werd na een online enquete een ‘vlekkenplan’ gepresenteerd. Hierin werd globaal weergegeven welke functies waar zouden komen: evenementen, groen, ontmoeten, maatschappelijke functies, parkeren, eventueel wonen, horeca.

De drie gepresenteerde denkrichtingen voor een nieuw ‘Hart van Heeze’ waren eind 2020 uitgewerkt door het Rotterdamse bureauUFO. Twee jaar later werd het ontwerpstokje doorgegeven aan het Boxtelse bureau BRO. Dit heeft een stedenbouwkundig ontwerp opgeleverd, opnieuw een plan op hoofdlijnen. Details, zoals een overdekte fietsenstalling, ontbreken daarom nog. GroenLinks vindt dat het plan de goede kant op gaat. Ruimte voor evenementen, horeca en andere maatschappelijke functies maken het echt een Hart van Heeze. Het gemeentehuisplein wordt vergroend. De grote bomen in de tuin en ook het St. Maartenshuis blijven behouden. Een paviljoen vinden we een heel goed idee. Het toevoegen van een beperkt aantal appartementen voor starters in het St. Maartenshuis is goed voor de sociale veiligheid. Ook de woningbouwplannen op de locatie van de gymzaal aan de Spoorlaan kunnen wij ondersteunen, al was het maar om het geheel ook te kunnen bekostigen.

Vraagtekens

Toch roept deze ontwikkelvisie bij GroenLinks vragen op, met name op het gebied van parkeren. De enquête in 2021 leverde veel informatie op over de wensen van de inwoners voor het plangebied. Een van de vragen ging over het parkeren op het gemeentehuisplein. Bij twee van de drie voorgelegde ontwerpen bleek een ruime meerderheid daar geen parkeerplaatsen meer te willen. Aan de achterzijde van het gemeentehuis is immers plaats genoeg. Een gezellig dorpsplein, zou het er dan eindelijk van gaan komen? Heeze droomt er al jaren van.

Februari 2023 presenteerde BRO aan de raadsleden de concept ontwikkelvisie. Met verbazing zagen we dat de helft van het gemeentehuisplein, voor het voormalige Zuidzorgpand, als parkeerplaats stond ingetekend. Er zouden 17 plaatsen vervallen en 33 behouden blijven. Een terras op het plein is zeer welkom maar hoe prettig is het koffie drinken op een plein dat ondanks de vergroening nog steeds een parkeerplaats is? Het is nog niet bekend welke functie het voormalige Zuidzorgpand zal krijgen. Die functie bepaalt mede of er daar voor de deur wel zoveel parkeerplaatsen nodig zullen zijn.

Als een ruime meerderheid van de enquetedeelnemers een plein zonder blik prefereert, waarom is dat dan niet meegenomen in de plannen? “Het is wel een erg groot plein”, vond de ontwerper. De Jan Deckersstraat en Kapelstraat gaan heringericht worden om een autoluw, veiliger centrum te realiseren. Hoe ga je dat ooit bereiken als je de rode loper uit blijft rollen voor de auto? Jaren geleden was GroenLinks de enige partij die aandrong op fors minder verkeer in het centrum, maar inmiddels is dit een raadsbrede ambitie. Wie A zegt, moet ook B durven zeggen.

Klanten moeten vlak bij de winkels kunnen parkeren, vindt een deel van de gemeenteraad. GroenLinks zou graag wat meer creativiteit en durf zien in plaats van vasthouden aan het verleden. Vertrekpunt zou wat ons betreft moeten zijn dat los van een beperkt aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten en een aantal bewoners het parkeren volledig wordt verplaatst naar de parkeerplaats achter het gemeentehuis. Daar is voldoende ruimte. Is een paar honderd meter lopen nu echt te veel gevraagd? Of, nog beter, pak gewoon de fiets.

GroenLinks is blij dat de grote eiken in de tuin behouden blijven. In het verwilderde perceeltje naast de parkeerplaats achter het gemeentehuis staan ook twee grote beuken. We hopen dat deze ingepast worden in het plan. De ontwerpers stellen voor om het schoolplein meer bij de tuin te betrekken. De mooie houtwal die de beide terreinen scheidt wordt in het plan een barrière genoemd, waar wij uit opmaken dat die (deels) zou moeten verdwijnen, wat jammer zou zijn. Het is ook goed dat nu al rekening wordt gehouden met een toekomstige verbinding met de pastorietuin.

Je kunt de ontwerpvisie hier bekijken en uiterlijk 3 april een reactie sturen naar de projectleider, José Wilms, via jwilms@heeze-leende.nl. Op maandag 20 maart van 17:30 tot 19:00 uur is er een inloopbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis waar bewoners met de gemeente in gesprek kunnen gaan over de ontwikkelvisie. Na de inspraakronde zal het ontwerp op de raadsagenda komen.

Bron tekst: sandra de Haan/ GroenLinks

Zie je een fout, laat het ons weten via redactie@mijnheeze.nl

Download onze – gratis – app in Google Playstore en je bent altijd op de hoogte van wat er speelt in Heeze.

Vereniging Mijn Heeze e.o.
KVK: 89576292

Steun ons via NL 48 RABO 1342822765 – t.n.v. F. Engelen t.b.v. Mijn Heeze

info@mijnheeze.nl
redactie@mijnheeze.nl
Whatsapp: 06 29222435

 

Kijk ook eens op Mijnleende.nl