Omgevingsvergunning voor bomenkap langs de randweg geschorst.

Foto: Ben Pollmann | Tekst: Redactie Mijn Heeze

Op 1 mei 2024 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch, uitspraak gedaan in een zaak tussen de IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de gemeente Heeze-Leende betreffende een omgevingsvergunning voor het kappen van 11 bomen aan de Hazenhurk.

De rechter heeft besloten dat het kappen van de bomen voorlopig niet mag doorgaan, behalve voor één boom die al dood is. Dit besluit blijft gelden tot zes weken nadat de gemeente een definitieve beslissing heeft genomen over het bezwaar van de IVN Heeze-Leende. De IVN vindt het belangrijk om de bomen te behouden vanwege hun waarde voor natuur, milieu en geschiedenis

Op dinsdag 25 juni zal de bezwaarschriftencommissie het bezwaar van het IVN bespreken. In de daaropvolgende weken zullen achtereenvolgens deze commissie, het College en de Raad hierover beslissen.