Noodlokaal van basisschool de Triangel officieel geopend

Leende – Vandaag is het extra lokaal van basisschool De Triangel officieel geopend. Bas, een leerling uit groep zes, kreeg de eer om in het bijzijn van wethouder Maaike van Breugel en schoolleider Timo van den Heuvel het versierde lint door te knippen. Na de opening werd in het lokaal door leerlingen, de wethouder en twee leerkrachten het glas limonade geheven en werden er lekkernijen uitgedeeld.

Foto: Michiel Naninck | Tekst: Redactie NieuwsHLS

Voor het lokaal werd wat parkeerruimte opgeofferd, dit gebeurde allemaal in goed overleg met omwonenden. Door de groeiende bevolking van Leende, en daarmee ook het toenemende kinderaantal, bleek de school al snel te klein. Daarom werd besloten om een tijdelijk extra lokaal te plaatsen. Dit lokaal zal worden gebruikt door een groot aantal groepen en zal tevens dienen als een zogenaamd “onderzoekslab”, waar leerlingen zich bezighouden met creatieve uitingen. In het nieuwe schooljaar zal ook reguliere les worden gegeven in het lokaal.