Nog steeds geen uitsluitsel over nieuwe lokale omroep

Afbeelding van Josep Monter Martinez via Pixabay | Tekst: Redactie Mijn Heeze

De beslissing over wie de nieuwe lokale omroep wordt laat nog op zich wachten. Op 20 maart kreeg het Commissariaat voor de Media het advies van de gemeenteraad over de aanvragen van RTV Horizon en Studio 24. De gemeenteraad beval Studio 24 aan, maar het Commissariaat heeft nog twijfels.

Het college van burgemeester en wethouders had extra criteria toegevoegd voor de beoordeling van de aanvragen. Daaruit bleek dat volgens hen RTV Horizon beter geschikt zou zijn voor de lokale omroep. Het Commissariaat vond dat het advies van de gemeenteraad niet goed genoeg onderbouwd was en niet overeenkwam met de criteria.

Daarnaast heeft het Commissariaat meer informatie opgevraagd bij Studio 24 over hun relatie met Punt 24, een andere mediainstelling. Studio 24 zal binnenkort uitgenodigd worden voor een gesprek om hier duidelijkheid over te geven. Pas na dit gesprek zal het Commissariaat aan de betrokken gemeenteraden (Heeze-Leende, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo en Cranendonck) vragen om aanvullend advies uit te brengen, rekening houdend met de eerdere criteria.

Pas nadat alle adviezen zijn ontvangen, zal het Commissariaat een voorlopig besluit formuleren waarop alle betrokkenen kunnen reageren.