Van kleinere speeltuinen naar grote speeltuinen

spelen8 (1)

Mijn Heeze, in persoon van Joost Heessels – was woensdag 11 januari – te gast bij de gemeente Heeze-Leende. Om te praten over het beleid rond de speeltuinen in de kern Heeze.

Ik sprak daar over met o.a. beleidsmedewerkers Daniëlle Relou en Henk van de Loo naar aanleiding van het artikel “Speeltuinen in de kern Heeze“. En vragen die ik schriftelijk – dus via de mail – heb gesteld naar aanleiding van een kleine inventarisatie onder de bezoekers van deze webiste.

Gemeente

Op verschillende locaties in Heeze staan losse speeltoestellen en of speeltuintjes die niet meer passen bij de doelgroep die ze gebruiken. Ook zijn er speeltuinen waar alleen oudere kinderen terecht kunnen of juist alleen de allerkleinste.

Vroeger was het beleid van de gemeente om kleinere speeltuinen in te richten dicht bij de doelgroep. In een aantal cirkels werd bepaald voor welke doelgroep welk speeltoestel nodig was. De samenstelling van straten, wijken en dus ook van de locaties waar de speeltuintjes zich bevinden veranderen natuurlijk ook mee. De doelgroep van toen zijn de jongeren van nu.

Het huidige beleid van de gemeente is er op gericht om speeltuinen meer te centraliseren (een grote speeltuin op een centrale plek). De speeltuin op het Deken de Bruijnplein – in de Engelse tuin – is hier een mooi voorbeeld van. Jong en oud kan hier gemoedelijk naast en met elkaar spelen. Er kan verbinding ontstaan tussen alles en iedereen die van de speeltuin gebruik maakt. Het is ook bedoeling om in de andere wijken in Heeze soortgelijke speelvoorzieningen te creëren.

Burgerparticipatie

De gemeente werkt graag samen met bewoners waarvan de kinderen gebruik maken van de speelvoorziening. Zonder die inbreng kan de gemeente niet veel doen. Om speelvoorzieningen op pijl te houden zou het mooi zijn als inwoners uit wijken of straten groepen zouden vormen om samen op te trekken bij het behoud en versterken van de speelvoorzieningen in de wijk.

Ook het op kleine schaal melding maken van problemen rond de speelvoorzieningen kan al het verschil maken. De gemeente gaat graag met iedereen in gesprek.

Jongeren

Tenslotte laat de gemeente her en der nog speeltoestellen staan met een andere bedoeling. Deze toestellen staan er voor jongeren die een hangplek nodig hebben. Ook deze speeltoestellen worden overigens twee keer per jaar gekeurd op speelveiligheid.

Foto: Heessels-Engelen, F (2023, 12 januari. 13:45 uur)

Zie je een fout, laat het ons weten via redactie@mijnheeze.nl

Download onze – gratis – app in Google Playstore en je bent altijd op de hoogte van wat er speelt in Heeze.

Vereniging Mijn Heeze e.o.
KVK: 89576292

Steun ons via NL 48 RABO 1342822765 – t.n.v. F. Engelen t.b.v. Mijn Heeze

info@mijnheeze.nl
redactie@mijnheeze.nl
Whatsapp: 06 29222435

 

Kijk ook eens op Mijnleende.nl