Nieuwe portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging college

Foto en tekst: Redactie Mijn Heeze

Op 11 juni 2024 heeft het college van Heeze-Leende besloten om de portefeuilles opnieuw te verdelen onder burgemeester Heldens, wethouder Van Breugel, wethouder Groenewoud en de nieuw aangetreden wethouder Paul Sterk. Deze herverdeling is noodzakelijk geworden door de komst van wethouder Sterk, die sinds 27 mei 2024 het team versterkt.

De nieuwe portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging, die per vandaag (11 juni 2024) ingaat, is als volgt:

Burgemeester Heldens
Burgemeester Heldens is verantwoordelijk voor de portefeuilles openbare orde en veiligheid, ontheemden, publieke dienstverlening, communicatie, personeel en organisatie, en intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast vertegenwoordigt hij het college als algemeen bestuurslid bij de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en het landelijke samenwerkingsverband van kleinere gemeenten (K80). Tevens is hij het gezicht van het college bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG).

Wethouder Van Breugel (1e locoburgemeester)
Wethouder Van Breugel beheert de portefeuilles jeugdzorg, onderwijs, milieu en afval, transitie landelijk gebied, energietransitie, duurzaamheid, water, woonzorgvisie, welzijn, recreatie en toerisme, dorpshuizen, vergunningen, toezicht en handhaving. Zij vertegenwoordigt het college als algemeen bestuurslid bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, Blink, en als plaatsvervangend algemeen bestuurslid bij Ergon. Daarnaast treedt zij namens het college op als plaatsvervangend algemeen bestuurslid bij de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en is zij betrokken bij de thema’s Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. Verder representeert ze het college bij GGA Strabrechtse Heide, Samenwerking Natuurpark de Grote Heide en HSL-Net.

Wethouder Groenewoud (2e locoburgemeester)
Wethouder Groenewoud is belast met de portefeuilles financiën en belastingen, ruimtelijke ontwikkeling, openbare ruimte, wonen/volkshuisvesting, mobiliteit, stedelijk water, grondzaken, gemeentelijk vastgoed, Berkenschutse, erfgoed/monumenten en economie. Hij vertegenwoordigt het college bij de thema’s mobiliteit en economie van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en als algemeen bestuurslid bij Waterportaal.

Wethouder Sterk (3e locoburgemeester)
Wethouder Sterk is verantwoordelijk voor de portefeuilles WMO, sport, werk & inkomen, kunst & cultuur, volksgezondheid, informatie & automatisering, juridische zaken, inkoop en participatie. Hij vertegenwoordigt het college bij BIZOB, het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) en de dorpsraden van Heeze-Leende. Tevens is hij algemeen bestuurslid bij Ergon en GGD Zuid-Oost Brabant.

Met deze nieuwe portefeuille- en vertegenwoordigingsverdeling is het college weer volledig uitgerust om de nodige taken voor de gemeente Heeze-Leende voortvarend aan te pakken.