Nieuwe gymzaal in de Weibossen weer een stapje dichterbij

Foto: Sandra de Haan | Tekst: Redactie Mijn Heeze

De vergunning voor de bouw van een gymzaal in sportpark de Weibossen aan de Dominee Kremerstraat in Heeze is deze week verleend. Deze wordt gebouwd voor de kinderen van de Dirk Heziusschool en Kindcentrum de Parel. Het pand zal een oppervlakte hebben van 850 m2. Het traject loopt al enige jaren en heeft wat vertraging opgelopen vanwege een bezwaarprocedure die eerst afgerond moest worden.
Tussen het gebouw en het spoor komt een veiligheidsmuur van 2,5 meter hoog die het pand moet beschermen bij calamiteiten op het spoor. De huidige groenstrook langs het spoor moet deels verwijderd worden. Ook moeten de drie bomen langs de parkeerplaats van het NS station gekapt worden. Daarvoor is inmiddels ook een vergunning. Er komt wel nieuw groen terug langs het spoor en er komt tevens een wadi om regenwater in op te vangen.

Het IVN is in een vroeg stadium gevraagd om met de projectleider en de nieuwe groenambtenaar mee te denken over de invulling van het groen in het gebied. Er is compensatie-herplant nodig voor 20 bomen. Vlak langs het spoor kunnen er geen bomen geplant worden van de eerste grootte, maar wel bomen die niet hoger dan 15 meter worden, zoals bijvoorbeeld veldesdoorn, meidoorn, mispel, vogelkers en wilg.

Zodra de nieuwe gymzaal klaar is, kunnen twee sterk verouderde gymzalen gesloopt worden; die aan de Spoorlaan en aan Strabrecht. Het gebouw aan Strabrecht biedt ook onderdak aan IVN Heeze-Leende. Er is nog geen zicht op een vervangende ruimte voor deze club. De sloop van dat pand zal moeten wachten tot daar een oplossing voor is gevonde