Mijn Heeze sluit zich aan bij de #hierniet-campagne

Het merendeel van Nederland ervaart online kwetsend gedrag als een groot probleem. Toch spreekt slechts een kwart van de Nederlanders iemand anders aan op dit soort gedrag of maakt er een melding van bij een online platform. Dat terwijl we er veel last van hebben: het maakt ons boos (51%), we voelen afschuw (42%) en verdriet (31%). Het onderzoek van Netwerk Mediawijsheid dat vandaag, bij de start van de Week van de Mediawijsheid (10 t/m 17 november) is gepresenteerd, benadrukt de noodzaak tot verandering. Netwerk Mediawijsheid heeft in aanloop naar de campagne het #hierniet-initiatief gestart om Nederlanders bewuster te maken van de ernst van online kwetsend gedrag en hoe je jouw grenzen kunt bewaken. Al meer dan 200 organisaties hebben dit initiatief onderschreven.

Beeld en tekst horen bij de camagne #hierniet als onderdeel van de Week van de Mediawijsheid 2023: #hierniet is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, volwassenen, ouderen, leerkrachten en professionals.

‘Het hoort erbij’

Het internet en sociale media bieden ons vele mogelijkheden om onze mening te uiten, kritische vragen te stellen of commentaar te geven. Daarin moet ook ruimte zijn om het oneens te zijn met elkaar. Kwetsend en grensoverschrijdend gedrag vormen echter een bedreiging voor een vrije online ruimte. Ruim 70% van de Nederlanders wil dan ook dat we online anders met elkaar omgaan. Toch geeft ook 34% van de Nederlanders aan dat online kwetsend gedrag erbij hoort. 80% van de Nederlanders verwacht zelfs dat dit soort gedrag de komende jaren zal toenemen.

Floortje Jansen, Netwerk Mediawijsheid: “Op dit moment is het online gedrag van een klein aantal individuen heel zichtbaar. Ook is hier in verhouding veel media-aandacht voor. Zo ontstaat de misvatting bij mensen dat online kwetsend gedrag erbij hoort en dat er niets aan te doen is. Maar als we gezamenlijk optreden en elkaar helpen om duidelijk de grens aan te geven, kunnen we voorkomen dat we steeds verder afglijden en online kwetsend gedrag verder normaliseert.”

Herken de ernst van de situatie

Om in actie te komen en bij te dragen aan een veiliger en vrijer internet, is het van belang dat we de ernst van online kwetsend gedrag herkennen. Netwerk Mediawijsheid komt daarom tijdens de Week van de Mediawijsheid met concrete tips over hoe je kwetsend gedrag herkent en wat je eraan kunt doen. Zoals het rapporteren bij het platform of over dit onderwerp praten met iemand die je vertrouwt.

#Hierniet-initiatief: organisaties​ trekken een grens

Om kwetsend gedrag een halt toe te roepen start Netwerk Mediawijsheid het #hierniet-initiatief. Al ruim 200 organisaties, mediabedrijven en onderwijsinstellingen – zoals Meta, VodafoneZiggo, Rathenau Instituut, TikTok, Tilburg University, NHL Stenden, UNICEF, ITV Studios en Snapchat – geven aan dat er geen plek is voor kwetsend gedrag in de online wereld. Ook wij van Mijn Heeze ondersteunen dit initiatief.

Floortje Jansen, Netwerk Mediawijsheid: “Het is hoog tijd om met z’n allen een grens te trekken bij online kwetsend gedrag. Dat blijkt wel uit het onderzoek en uit de vele en verschillende partijen die zich achter het #hierniet-initiatief scharen.”