Meer varkens en kippen in onze gemeente, minder geiten en koeien

Elk jaar publiceert het CBS het aantal dieren in de veehouderij per gemeente en per provincie. Wat zijn de ontwikkelingen in Heeze-Leende? Dat is te zien op opendata.cbs.nl/statline/.

Foto en tekst: Sandra de Haan

Het aantal varkens in onze gemeente is het afgelopen jaar met 255 gestegen naar 87.313. Het aantal bedrijven nam toe met slechts één, terwijl Brabantbreed het aantal varkenshouderijen juist daalt, vooral vanwege de stoppersregelingen vanuit het Rijk en gebrek aan opvolgers. Over heel Brabant gezien is sinds 2000 het aantal varkens gedaald met ruim 635.000. Opmerkelijk is dat in dezelfde periode in Heeze-Leende het aantal varkens met 9139 steeg, terwijl het aantal bedrijven daalde van 67 naar 25. Per bedrijf zijn er dus veel meer varkens dan vroeger, wat we schaalvergroting noemen. Met moderne staltechnieken zoals luchtwassers gaat de uitstoot van ammoniak en fijnstof per dier die in de omgeving terecht komt omlaag. Of deze technieken in de praktijk ook de beloofde milieuwinst opleveren, daarover bestaan flinke verschillen van mening. Onderzoeken hiernaar zijn al jaren aan de gang.

Het aantal kippen in Heeze-Leende is het afgelopen jaar gestegen met 10.420, terwijl het aantal kippenhouderijen gelijk bleef: 8. Ook hier heeft de schaalvergroting te maken met de verplichte modernisering van de stallen, waardoor de uitstoot van ammoniak en fijnstof per dier omlaag gaat. Bedrijven behouden wel de maximaal toegestane uitstoot die in hun vergunning staat, wat het mogelijk maakt om het aantal dieren te verhogen. Dat zien we ook in de praktijk gebeuren. De gemeente heeft geen invloed op deze ontwikklingen: de verlening van deze vergunningen is uitbesteed aan de Omgevingdienst Zuid-Oost Brabant.

Het aantal geiten daalde met 100, terwijl het aantal geitenhouderijen in Heeze-Leende gelijk bleef met 8. Het aantal schapen is in een jaar meer dan verdubbeld, van 986 naar 2150 dieren, verdeeld over 7 bedrijven. Er zijn 722 paarden een pony’s, verdeeld over 24 bedrijven. Het aantal runderen daalde met 165, terwijl er drie rundveehouderijen stopten.

De gemeente verwacht dat er de komende jaren meer agrarische bedrijven gaan stoppen, verplaatsen of overschakelen op andere bedrijfsmodellen. Dat heeft een enquete uitgewezen. Deze ontwikkeling heeft een grote invloed op het buitengebied van Heeze-Leende, waar ondernemen, wonen, recreatie en natuur samen komen. Daarom worden er gesprekken gevoerd met alle ondernemers om erachter te komen wat hun toekomstplannen, vragen en zorgen zijn. Meer over de transitie van het landelijk gebied kun je lezen op de site van de gemeente: https://www.heeze-leende.nl/een-vitaal-landelijk-gebied