Meedenken over nieuw onderkomen IVN Heeze-Leende

Het bestuur van IVN Heeze-Leende zoekt naar een nieuw onderkomen voor de vereniging. Met de toekomstige sluiting van de Sleutelbloem en de groei van het ledenaantal tot 300, is de huidige locatie regelmatig te klein geworden voor de vele activiteiten van de vereniging.

Foto: Sandra de Haan | Tekst: IVN Heeze-Leende

Als potentiële nieuwe huisvesting heeft het gemeentebestuur “De Kleine Stroom” aan de Rul in Heeze voorgesteld. Deze locatie lijkt aan veel eisen en wensen van IVN Heeze-Leende te voldoen, met name vanwege de nabijheid van de natuur. Echter, aangezien het pand particulier eigendom is, brengen juridische kwesties en onzekerheden met betrekking tot een langjarig huurcontract en continuïteit uitdagingen met zich mee.

Het bestuur gaat op korte termijn in gesprek met de eigenaar om alternatieve mogelijkheden te verkennen. Ongeacht de uitkomst roept IVN Heeze-Leende alle leden en betrokkenen op om mee te denken over potentiële nieuwe locaties voor de vereniging. Ideeën kunnen worden gedeeld met het bestuur.

In het voorjaar van 2024 hoopt IVN Heeze-Leende met een concreet voorstel te komen, dat aan de (algemene of buitengewone) ledenvergadering zal worden voorgelegd. De uiteindelijke beslissing over de verhuizing ligt bij de leden van IVN Heeze-Leende. Het bestuur belooft de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Voor verdere informatie en ideeën kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het bestuur van IVN Heeze-Leende. Samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap worden gewaardeerd in deze belangrijke besluitvormingsfase voor de toekomst van de vereniging.