Maaibeleid: Wen er maar aan tijden veranderen.  

In het hele dorp, en eigenlijk de hele gemeente, is er een levendige discussie over het maaibeleid van de gemeente. Er zijn voorstanders en tegenstanders, met sommigen die zelf het initiatief nemen om de gemeentelijke groenstroken te maaien, terwijl anderen beweren dat er nog meer gedaan kan worden.

Er ligt aan dit beleid natuurlijk wel een gedachte ten grondslag. Wie denkt dat het hier gaat om een bezuinigingsmaatregel heeft het mis. Volgens de beleidsambtenaar gaat het hier echt om een stimulans voor biodiversiteit en klimaatadaptatie (De aarde warmt op. Er is wereldwijd een afname van biodiversiteit en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen). Volgens de ambtenaar zullen mensen moeten wennen aan het idee dat de groenstroken in het dorp niet langer meer net aangeharkte stroken zullen zijn.

De goten horen niet in dit verhaal. Deze zullen op termijn worden aangepakt. Deze worden onderhouden op een beeldniveau (richtlijnen CROW). Vanwege de extreme neerslag van de de laatste tijd en een explosieve groei is er een piek in het werk ontstaan. Aannemers moeten in meerdere gemeenten tegelijk zijn wat, ook mede met de vakantieperiode, heel lastig in te vullen is. De ambtenaar wijt het vele onkruid in en op straten aan het weer van de afgelopen weken. De gemeente gaat zorgdragen voor het op beeld houden van plekken waar te veel onkruid opkomt.

Het doel voorbij

Ondertussen gaan tegenstanders van het beleid aan de slag met de gemeentelijk groenstroken. Waar tot voorkort de natuur enigszins haar gang kon gaan, verschijnen nu weer de netjes gekorte gazons. Volgens beleidsambtenaar zal de gemeente hier niet op handhaven. Maar dat het niet de bedoeling is mag duidelijk zijn. Want, zo zegt de ambtenaar, dan schieten we ons doel voorbij. Van de andere kant gaat het wel om een variatie aan grashoogtes, dus dat sommige stukken groenstrook een andere lengte hebben hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, volgens de ambtenaar. Dit laat onverlet dat het dus niet de bedoeling is dat straks iedereen de groenstroken van de gemeente gaat bijhouden.

Het verhaal

De communicatie rond het maaibeleid laat te wensen over. De ambtenaar is hier overigens totaal niet mee eens. Het vinden van de juiste informatie op de gemeentewebsite kan een uitdaging zijn, en de taal op de website en de geplaatste borden is niet altijd inclusief. Bovendien werden de borden te laat geplaatst, volgens de ambtenaar komt dat door de vakantie en leveranciersproblemen.

Ook uit de poll op deze website komt naar voren dat veel mensen het beleid niet omarmen. Terwijl het toch een goed doel is om de biodiversiteit te verbeteren in de wereld en dus ook in Heeze. Volgens de ambtenaar gaat het hier om gewenning. Het gaat om de meerwaarde er van inzien en bewustwording.

Ondanks de weerstand, zal het beleid volgens de ambtenaar de komende jaren niet veranderen. De meldingen worden geregistreerd en gebruikt om het te verfijnen!, aangezien het gericht is op het verbeteren van de biodiversiteit. Het kan tijd kosten om iedereen aan boord te krijgen met dit beleid, maar de gemeente is vastbesloten om niet achter te blijven.