Kunstsmullen ontvangt impulsgelden van provincie Noord-Brabant

In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn in de laatste beoordelingsronde 18 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd voor innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Een van de gelukkige ontvangers is de Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende, die het – twee – jaarlijks evenement ‘Kunstsmullen’ organiseert.

Foto: Mijn Heeze (Kunstsmullen, 2022) Witte Wieven – Tekst: Brabant, Kunstloc. (n.d.). 18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden. Kunstloc Brabant. https://www.kunstlocbrabant.nl/kennis-inspiratie/overzicht/18-toekenningen-laatste-indientermijn-impulsgelden-57694

Het evenement waarbij het landschap centraal staat, tracht voort te bouwen op het rijke artistieke verleden van Heeze, dat in het eerste kwart van de vorige eeuw een kunstenaarsdorp was. Kunstenaars lieten zich destijds inspireren door de natuur, het omringende landschap, en de lokale bevolking.

Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een regionaal begrip, met de laatste editie die maar liefst 7000 bezoekers trok. Nu streeft de stichting naar verdere professionalisering en structurele aanpassingen, met als doel de continuïteit en kwaliteit van het evenement te waarborgen. De toegekende impulsbijdrage zal cruciaal zijn bij het realiseren van deze ambitieuze doelstellingen.

De impulsgelden, beheerd door Kunstloc Brabant in opdracht van de provincie, dienen als katalysator voor culturele projecten die de identiteit van Brabant verrijken en versterken. De recente toekenningen illustreren het streven van de provincie naar een bruisende culturele sector, met oog voor vernieuwing en behoud van erfgoed.