Koninklijke Erepenning uitgereikt aan Fanfare St. Nicasius

Foto’s: Fotomomentjecelina | Redactie Mijn Heeze/ Gemeente Heeze-Leende

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Fanfare St. Nicasius organiseerden Stichting Vrienden van de Bieb en Fanfare St. Nicasius vanavond een lezing over het verleden en het heden van fanfares en blaasmuziek. Tijdens de lezing werd door burgemeester Teun Heldens een Koninklijke Erepenning aan Fanfare St. Nicasius overhandigd, in dorpshuis ’t Perron ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Fanfare St. Nicasius. Dit alles onder het toeziend oog van tachtig mensen die op de lezing waren afgekomen.

Fanfare St. Nicasius is opgericht in 1924 en viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. De doelstelling van de vereniging is in die 100 jaar onveranderd gebleven; plezier beleven aan het samen muziek maken maar daarnaast anderen daar ook plezier aan laten beleven. En dat lukt hen tot op de dag van vandaag nog steeds.  

De vereniging bestaat uit ongeveer 70 leden en het heeft een fanfare-orkest, een slagwerkgroep, blaasorkest “Double Dutch” en de Happy Drumsticks. Samen beleven ze plezier tijdens hun  wekelijkse repetities,  maar bovenal in openbare optredens, zoals

  • Het jaarlijkse concert voor gouden en diamanten bruidsparen uit de kern Heeze
  • Aanwezigheid op Koningsdag, Dodenherdenking, Heeze Leeft, intocht van Sinterklaas en de Avondvierdaagse.

In samenwerking met muziekvereniging ‘De Heerlijkheid’ uit Sterksel zijn ze onlangs een muziekproject gestart voor volwassenen. Onder de naam ‘Nieuw Talent Orkest’ hebben bijna 40 adspirant muzikanten zich ingeschreven en repeteren nu wekelijks met als doel om binnenkort samen een uitvoering te geven. Uiteraard hoopt de fanfare dat een aantal van hen aan hun strijkstok blijft kleven.

Aan verenigingen, stichtingen of instellingen  die minimaal 50 jaar bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar, kan de Koninklijke Erepenning worden verleend. De Erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere diensten van de ontvanger.  Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

De vereniging of instelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Erepenning:

  • De vereniging of instelling moet activiteiten hebben van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel moeten de activiteiten liggen op het gebied van sport
  • De vereniging of instelling mag niet ten doel hebben de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen
  • De vereniging of instelling dient geen bond of overkoepeling van meerdere individuele verenigingen of instellingen te zijn
  • De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen en moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden
  • Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.