Ingezondenbrief: Wilde zwijnen in de bebouwde kom van Heeze; wat nu?

In mei zijn er wilde zwijnen bij de Muggenberg in Heeze gezien. Dat heeft voor bezorgde reacties gezorgd. Voorop staat dat geprobeerd moet worden te voorkomen dat zwijnen de bebouwde kom in lopen. De vraag is: wie zijn hier aan zet, wie heeft de regie? Er vindt periodiek overleg plaats over het beheer van de wilde zwijnen in Heeze-Leende, de zogenaamde wildezwijnentafel. Burgemeester Verhoeven is daar voorzitter van omdat hij veiligheid in zijn portefeuille heeft.

Aan tafel zitten mensen van de politie, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de jagersvereniging en het IVN. Reageren op toenemende overlast van zwijnen hoort naar ons idee allereerst thuis aan deze tafel.

Het aanspreekpunt bij de provincie is de gedeputeerde die over natuur gaat. Helaas is er nog geen nieuw provinciebestuur en ook geen nieuwe gedeputeerde. Het kan daarom nog wel even duren voordat via deze weg de toenemende overlast van zwijnen aangekaart kan worden. De burgemeester kan zo nodig een ontheffing verlenen aan jagers om op zwijnen te jagen in gebieden waar ze dat normaal niet mogen. Een aanpak zou kunnen zijn: jagers in bosgebieden die grenzen aan de kernen speciaal op deze zwijnen laten inzetten. Dat betekent investeren in extra tijd en middelen.

Soms wordt drijfjacht geopperd als effectieve methode om zwijnen te kunnen schieten. In plaats van in een hoogzit te wachten tot ze langs lopen, worden de zwijnen met veel kabaal het bos uit gejaagd. Deze methode veroorzaakt meer problemen dan ze oplossen vanwege de forse verstoring van alle dieren in het gebied waar je zo’n actie uitvoert. De resultaten van drijfjachten in onze regio bleken bovendien marginaal. Daar is GroenLinks dan ook tegen.

Er zijn proeven gedaan met vangkooien. Bij het gebruik van de oude generatie vangkooien, zitten dieren soms lang en met veel stress in zo’n kooi voordat een jager deze komt controleren. Er zijn echter nu ook kooien met een camera/ sensor erin, die de beheerder waarschuwt met live beeld wanneer er een dier in zit. Op afstand wordt de kooi gesloten wanneer er een zwijn in zit, waarna een jager er meteen heen gaat. Dit voorkomt dat dieren onnodig lang in de kooi zitten en ook dat er bijvoorbeeld reeën in terecht komen, die zich in paniek ernstig kunnen verwonden.

GroenLinks vindt dat deze nieuwe techniek mogelijkheden biedt die verder bekeken zouden kunnen worden voor inzet in onze gemeente. In een bos vlak bij een dorpsrand plaatsen waar zwijnen zijn gezien zou een optie zijn. De kans op vernieling is echter groot, wanneer bekend wordt waar zo’n kooi staat.

Het wilde zwijn hoort bij Brabant. Hij houdt de bosgrond open en is prooi voor wolven. Natuurlijk moeten we oog hebben voor de nadelen. Zwijnen kunnen wanneer ze wegen en paden oversteken voor onveilige situaties zorgen en mensen schrik aanjagen. Goed beheer is dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er niet te veel komen. Ook al hanteert de provincie officieel een nulstandsbeleid, wat betekent dat er helemaal geen zwijnen zouden mogen zijn, dit blijkt een onhaalbaar idee. In de praktijk is er nulschadebeleid; grondeigenaren kunnen wroetschade vergoed krijgen. Het plaatsen van afrastering voorkomt schade aan landbouwgrond en tuinen. Het is geen goed idee om deze rasters in natuurgebieden te plaatsen, want daar heeft álle groot wild er last van.  

Meer info is te vinden op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant. https://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/DIERSOORTEN/dieren-Noord-Brabant/wild-zwijn

Dit is ingezonden opinie van Groenlinks Heeze-Leende. Mijn Heeze in geen geval betrokken geweest bij het tot standkomen van de inhoud van dit stuk.