Het Zorgkwartier presenteert: Lezing door NVVE over vrijwillige euthanasie

Op donderdag 29 februari 2024 nodigen de Ontmoetingsruimte Leenderhof en het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende mantelzorgers en hun naasten uit voor ‘het Zorgkwartier’, een bijeenkomst gewijd aan het thema van het vrijwillige levenseinde. Deze speciale avond zal worden verzorgd door de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE).

Afbeelding en tekst: Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende

Het nadenken, bespreken en beslissen over de laatste fase van het leven is een complexe kwestie. Vaak schuiven we het onderwerp van de dood ver voor ons uit. Tegelijkertijd willen velen van ons graag de controle behouden over ons leven, zolang als mogelijk is. Dit kan echter alleen worden gerealiseerd door tijdig na te denken over onze wensen en grenzen, en hierover openlijk te communiceren met onze (huis)arts en dierbaren. Om weloverwogen keuzes te maken en beslissingen te nemen, is het van essentieel belang om te begrijpen wat er wel en niet mogelijk is, wat de rol van medische professionals is, en welke wetten en regels van toepassing zijn.

Tijdens deze lezing zal onder andere worden ingegaan op de mogelijkheden en grenzen van euthanasie, evenals de rol van wilsverklaringen.

De avond begint met een informeel samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. De heer Hans van Amstel – Jonker zal om 19.15 uur het programma openen. Na de lezing is er ruimte voor vragen en discussie, waarna we de avond om 20.30 uur afsluiten.

Belangrijke informatie in het kort:

  • Wat? Ontmoetingsbijeenkomst over het vrijwillige levenseinde
  • Waar? Grand Café Leenderhof, Hofpad 2, 5595 EP Leende
  • Wanneer? Donderdag 29 februari 2024
  • Tijd? 19.00 – 20.30 uur
  • Voor wie? Mantelzorgers en hun naasten uit de gemeente Heeze-Leende

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op 29 februari a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende via steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of 040- 2265597, of met Jeanine Verberne, Coördinator Ontmoetingsruimte Leenderhof, Stichting Valkenhof, via jeanine.verberne@valkenhof.nl.