Het Zij Zo bouwt in 2024 de creatie ‘Brabant herpakt zich’.

Afbeelding en tekst: Corsonetwerk

Het Zij Zo bouwt in 2024 de creatie ‘Brabant herpakt zich’.

Vele eeuwen was Brabant een plek waar grootmachten hun geschillen uitvochten. Ogenschijnlijk meeverend, werden de Brabanders steeds onverschilliger voor overheersers. Ze gingen steeds meer hun eigen gang.

In de bovenwereld wisselen vrolijke tijden en oorlog elkaar af. De wereld begint kleurrijk, Brabant bloeit en er klinkt een vrolijk geluid. De brabander werkt, bidt en viert het leven. En dan opeens… weer oorlog. De wereld wordt een grauw strijdtoneel aan de grens tussen twee Brabanden in de twintigste eeuw. Na de oorlog herpakt Brabant zich wederom, maar is de volksaard veder vervormd.

Het onderling voor elkaar zorgen stopt niet tijdens de oorlog. De kunstmatige grens biedt daartoe juist vele mogelijkheden en wie onder de oppervlakte kijkt ziet dat.