Het is weer zover: Dag van de Mantelzorg 2023!

Vanuit het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende en de Gemeente Heeze-Leende willen wij 10 november extra stil staan bij onze Mantelzorgers.

Elk jaar waardeert de gemeente de mantelzorgers door middel van een zorgwaardering die Cordaad Welzijn inricht in de vorm van een “Verwenmenu”.

Een keuzebon waar de lokale ondernemers graag een bijdrage aan leveren omdat zij ook de handen en de zorg van de mantelzorgers kunnen waarderen.

De gemeente staat jaarlijks stil bij deze steeds groeiende taak bij mantelzorgers en wil ze door ze te waarderen een hart onder de riem steken. Daarom hebben zij het steunpunt Mantelzorg wederom gevraagd om een passende waardering te maken voor de Mantelzorgers.

Via dit bericht willen wij jou als ondersteuner, als mantelzorger, betrokkene van een naaste of familielid bedanken voor je inzet. Zonder jullie hulp en inzet was de naaste minder goed geholpen geweest.

Met vriendelijke groet,

Björn Roos

Marlon Korsten


Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende

Cordaad Welzijn   steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzij

© 2024 Mijn Heeze