Harry Verhagen Ontvangt Onderscheiding voor Sportieve en Sociale Inzet

Foto’s: Britt Eichhorn | Tekst: Gemeente Heeze-Leende

Op vrijdag 26 april 2024, omstreeks 12.00 uur, werd de heer H.M. Verhagen (Harry), een geprezen lid van de lokale gemeenschap, bekroond met het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. De plechtige ceremonie vond plaats op het huisadres in Heeze en werd voorgezeten door burgemeester T.M. Heldens.

De heer Verhagen, 73 jaar oud, werd geëerd vanwege zijn onschatbare bijdrage aan verschillende maatschappelijke activiteiten gedurende vele jaren. Zijn toewijding en inzet hebben een diepgaande impact gehad op zowel de Tennisvereniging Heeze als de biljartafdeling De Vrolijke Ketsers van de KBO Heeze.

Bij de Tennisvereniging Heeze onderscheidde de heer Verhagen zich als bestuurslid gedurende een periode van acht jaar, van 2006 tot 2013. In verschillende rollen, waaronder die van bestuurslid Technische Competitie en secretaris/ledenadministratie, was hij een stuwende kracht achter diverse initiatieven. Hij organiseerde met verve verschillende toernooien en competities, en herstructureerde de ledenadministratie van de vereniging volledig. Zijn inspanningen waren van onschatbare waarde bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan, waarin belangrijke projecten zoals de vervanging van gravelbanen en renovaties van faciliteiten werden vastgelegd. Zijn betrokkenheid bij de privatisering van de Tennisvereniging Heeze was van onschatbare waarde voor de organisatie.

Naast zijn bijdrage aan de tennisgemeenschap, heeft de heer Verhagen ook een significante rol gespeeld bij de biljartvereniging De Vrolijke Ketsers. Sinds 2013 heeft hij leiderschap getoond in het organiseren van wedstrijden voor verschillende groepen, met speciale aandacht voor leden die extra zorg nodig hadden. Zijn toewijding aan het welzijn van anderen was duidelijk te zien in zijn regelmatige bezoeken en telefoontjes naar leden die zich in moeilijke omstandigheden bevonden. Zelfs nadat hij zijn leidende rol had overgedragen, blijft hij actief betrokken bij het onderhoud van biljartfaciliteiten in dorpshuis ‘t Perron.

De heer Verhagen’s onbaatzuchtige inzet en toewijding aan de lokale gemeenschap maken hem een uitzonderlijk voorbeeld van burgerzin en mededogen. Zijn lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau is een welverdiende erkenning van zijn onschatbare bijdragen aan het verrijken van het sociale weefsel van Heeze.