Geslaagde viering van Koningsdag 2024 door het Sint Jorisgilde

Foto’s en tekst: Sint Jorisgilde

Koningsdag vieren. De gildebroeders en gildezusters waren tijdig aanwezig op het gildeterrein. Met slaande trom en vliegend vaandel op naar het centrum van Heeze, gezamenlijk met het gilde van Sint Agatha, en vervolgens naar het gemeentehuisplein. Alles stond al klaar voor de aubade aan de Koning.

De beide gilden brachten een vendelhulde aan de gedecoreerden. Na afloop, op naar het gildeterrein “De Santen”.

Na de koffie en de broodjes werd alles gereedgemaakt voor de schietwedstrijd om de diverse bekers. Als eerste werd de Jan van Lierop wisselbeker verschoten. De winnaar was Alissa Rooijakkers (13 jaar) met het 38e schot.

De tweede beker was beschikbaar gesteld door het Oranje Comité. Onder grote belangstelling haalde Thijn Rooijakkers (8 jaar) met het 33e het laatste stukje van de houten vogel naar beneden. Een vertegenwoordiger van het Oranje Comité reikte deze beker uit.

Vervolgens werden enkele prijzen uitgereikt. De uitslag was: Grootgeweer 1. Alissa Rooijakkers, 2. Hettie Heinemans, 3. Jan Bijnen, 4. Toon Verguld. Kleingeweer 1. Stephan Nuijts, 2. Alissa Rooijakkers, 3. Jan Bijnen, 4. Margot van den Boer.

Het Sint Jorisgilde kan terugzien op een heel geslaagde Koningsdag 2024.