Gemeenteraad kiest Studio24 als nieuwe lokale omroep

Gisterenavond boog de gemeenteraad van Heeze-Leende zich over de vraag wie de nieuwe lokale omroep van de gemeente zou worden. Gemeenteraden in Nederland hebben de taak om het Commissariaat van de Media te adviseren over aanvragen voor lokale omroepen. De keuze lag tussen twee partijen: Studio24, voortkomend uit Heeze-Leende24, en RTV Horizon, die de afgelopen vijf jaar als lokale omroep fungeerde.

Afbeelding van Andrzej Rembowski via Pixabay | Tekst: Redactie Mijn Heeze

Het college van burgemeester en wethouders adviseerde aanvankelijk om de licentie opnieuw toe te wijzen aan RTV Horizon, gezien hun ervaring en samenwerking met andere omroepen in de regio. Echter, het CDA diende een amendement in om Studio24 aan te wijzen als lokale omroep. Zij verzochten het Commissariaat van Media wel om de onafhankelijkheid van Studio24 te onderzoeken en extra aandacht te schenken aan integriteit.

Vóór de raadsvergadering kreeg het amendement steun van de VVD en ABHL. Volgens hen brengt Studio24 vernieuwing en brengt het de gemeente beter in beeld, terwijl RTV Horizon de afgelopen jaren tekortschoot. Uiteindelijk werd het amendement met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen, na een hoofdelijke stemming.

Het advies aan het Commissariaat van Media is nu om Studio24 aan te wijzen als lokale omroep. De duur van de nieuwe licentieperiode is nog niet bekend, gezien de plannen van de rijksoverheid om aanwijzingen en subsidies centraler te regelen, wat nog door het parlement moet worden goedgekeurd. Dit alles wordt naar verwachting in 2026 geïmplementeerd.

Mijn Heeze wil benadrukken dat wij volledig buiten deze kwestie staan. Onze doelstelling is het brengen van nieuws zonder winstoogmerk uit Heeze en omgeving. Wel hopen wij op een gelijk speelveld voor de media binnen de gemeente.