Gemeenteraad buigt zich over keuze lokale omroep

Op 4 november 2023 verstreek de termijn waarbinnen RTV Horizon zichzelf als lokale omroep van Heeze-Leende (en Cranendonck) mocht betitelen, zoals eerder door ons gemeld. Gisterenavond – maandag 19 februari – vond een Ronde Tafelgesprek (zogenaamde RTG-vergadering) plaats in de gemeenteraad, waar het eerste onderwerp de keuze van een nieuwe lokale omroep voor de gemeente betrof. Helaas was de raadszaal niet toegerust op de hoeveelheid publiek die op dit thema afkwam.

Tekst en foto: Redactie Mijn Heeze

Tijdens dit rondetafelgesprek, dat tot doel heeft informatie te verzamelen ter voorbereiding op besluitvorming en om de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad te waarborgen, werden twee potentiële lokale omroepen besproken: RTV Horizon en Studio24 (voortgekomen uit Heeze-Leende24).

De raad kreeg de kans om twee sprekers toe te horen en te bevragen: Jeroen Rommerts van RTV Horizon en Thijs Verleg van stichting Studio24.

Het college heeft een advies uitgebracht, dat in het voordeel van RTV Horizon is. Dit advies, gebaseerd op aanbevelingen van een speciale commissie die met beide partijen heeft gesproken, ligt nu ter beoordeling bij de gemeenteraad. Zij kunnen dit advies naast zich neerleggen en nog een andere keuze maken.

Het debat en de uiteindelijke besluitvorming over het advies zullen plaatsvinden op maandag 4 maart. Op deze avond zal duidelijk worden welke richting de gemeenteraad verkiest: blijven bij RTV Horizon of het avontuur aangaan met Studio24. De uitkomst zal bepalend zijn voor de lokale omroep van Heeze-Leende in de komende jaren.