De definitieve omgevingsvisie van Heeze-Leende is nu te downloaden

IMG_20230708_090016 (1) (1)

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft de ‘Omgevingsvisie Heeze-Leende 2040’ op 26 juni 2023 vastgesteld. In de omgevingsvisie is omschreven wat voor een gemeente we in 2040 willen zijn. De visie kent grote doelen voor op de lange termijn en kleinere acties voor op de kortere termijn.

De omgevingsvisie is een uitnodiging naar de samenleving. In de visie staan namelijk de doelen en ambities van de gemeente; op thema en er is een verbinding gelegd tussen de thema’s. Dit helpt initiatiefnemers en beoordelaars van ruimtelijke plannen bij het bepalen van welke ontwikkelingen de gemeente graag in Heeze-Leende ziet landen.

Onze samenleving verandert snel en de doelen en ambities van de gemeente veranderen mee. Daarom is afgesproken dat de omgevingsvisie regelmatig herzien wordt en waar nodig bijgesteld.

Omgevingswet

Het hebben van een omgevingsvisie is een verplichting uit de Omgevingswet. De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat, bundelt de wetgeving en regels voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, natuur en water. De wet staat voor een goed evenwicht tussen het beschermen en benutten van onze omgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels herzien en uitgebreid met onderwerpen zoals gezondheid en duurzaamheid.
De omgevingsvisie wordt de komende jaren gebruikt voor het opstellen van omgevingsplannen. In de omgevingsplannen worden de doelen en ambities uit de omgevingsvisie vertaald in regels.

Samengevat

De omgevingsvisie Heeze-Leende schetst het beeld van de gemeente in 2040. De gemeente wil een aantrekkelijke en duurzame woon-, werk- en leefomgeving zijn, waar iedereen zich thuis voelt. De gemeente wil dit bereiken door in te zetten op de volgende punten:

  • Duurzaamheid: Heeze-Leende wil een duurzame gemeente zijn, waar we op een verantwoorde manier omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. We willen bijvoorbeeld energie besparen, meer duurzame energie opwekken en ons afval verminderen.
  • Wonen: Heeze-Leende wil een aantrekkelijke woongemeente zijn, waar iedereen een passende woning kan vinden. We willen woningen bouwen die betaalbaar, duurzaam en energiezuinig zijn.
  • Werken: Heeze-Leende wil een aantrekkelijke werkgemeente zijn, waar mensen kunnen werken in een prettige en inspirerende omgeving. We willen bedrijventerreinen ontwikkelen die goed bereikbaar zijn en waar bedrijven zich kunnen vestigen en groeien.
  • Leven: Heeze-Leende wil een levendige gemeente zijn, waar mensen kunnen genieten van een rijk aanbod aan cultuur, sport, natuur en recreatie. We willen voorzieningen ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk zijn en die bijdragen aan een hoge kwaliteit van leven.

De omgevingsvisie is een belangrijk document voor de gemeente Heeze-Leende. Het geeft richting aan de gemeentelijke plannen en projecten voor de komende jaren. De gemeente wil samen met de inwoners, ondernemers en andere stakeholders de omgevingsvisie realiseren.

Bron foto: Heessels, J (2023, juli 8) IMG_20230708_090016.jpg | Bron tekst: Heeze-Leende. (2023i, juli 17). Omgevingsvisie. Heeze-leende. https://www.heeze-leende.nl/omgevingsvisie | Gemeente Heeze-Leende & KuiperCompagnons. (2023). Omgevingsvisie Heeze-Leende 2040. In cuatro.sim-cdn.nl/heezeleende/. Gemeente Heeze-Leende en KuiperCompagnons.

Zie je een fout, laat het ons weten via redactie@mijnheeze.nl

Download onze – gratis – app in Google Playstore en je bent altijd op de hoogte van wat er speelt in Heeze.

Vereniging Mijn Heeze e.o.
KVK: 89576292

Steun ons via NL 48 RABO 1342822765 – t.n.v. F. Engelen t.b.v. Mijn Heeze

info@mijnheeze.nl
redactie@mijnheeze.nl
Whatsapp: 06 29222435

 

Kijk ook eens op Mijnleende.nl