Gemeente vervangt Riool Ten Brakeweg

Afbeelding van Wolfgang Dietz via Pixabay | Tekst: Gemeente Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft aangekondigd dat het riool in de Ten Brakeweg in Sterksel vervangen zal worden vanwege de slechte kwaliteit. Het betreft het gemengde riool tussen de Dreef en het fietspad naar de Kloostervelden. Naast de rioolvervanging zal ook de berm verlaagd worden om regenwater beter op te vangen en in de bodem te laten trekken. Het afvalwater blijft ongewijzigd naar de waterzuivering stromen.

De werkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van dit jaar. Naast de rioolvervanging is er ook een doelstelling om zoveel mogelijk woningen af te koppelen van het regenwater, zodat dit water in de tuin de bodem in kan trekken.

Subsidie voor Klimaatadaptatie

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een stimuleringsregeling van Waterschap De Dommel, gericht op klimaatadaptatie. Dit helpt bij het realiseren van een duurzamer en klimaatbestendiger omgeving.

Inloopavonden en Planning

Op dinsdag 7 mei vond er een inloopavond plaats voor de direct aanwonenden van het project. De opkomst was groot en er zijn veel vragen en opmerkingen van bewoners verzameld. De presentatietekeningen van deze avond zijn beschikbaar voor inzage.

Een tweede inloopavond zal plaatsvinden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst zal de aannemer de planning en de bereikbaarheid van het gebied toelichten.