Gemeente verbetert biodiversiteit met nieuw maaibeleid

Foto: Mijn Heeze | Tekst: Redactie Mijn Heeze op basis tekst Gemeente Heeze-Leende

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk, en dat geldt ook voor onze gemeente. Gelukkig zijn er diverse methodes om de natuur te ondersteunen en te verbeteren. De gemeente Heeze-Leende draagt hieraan bij door het maaibeleid van bermen en gazons aan te passen. Het doel is om structureel minder te maaien, niet alleen in mei, maar gedurende het hele jaar.

Natuurlijk blijven we maaien op de volgende locaties:

 • Speelvelden (soms worden hoeken van grote velden niet gemaaid)
 • Sportvelden
 • Smalle stroken in de wijken
 • Hondenuitlaatstroken en -velden
 • Rondom banken en prullenbakken
 • Meterstroken langs voetpaden en hondenpaden

Andere geselecteerde locaties worden dit jaar vier keer gemaaid: in juni, juli, augustus en oktober. Uitzondering hierop zijn de velden rondom de bijenhotels, die slechts één keer worden gemaaid. Dit alles om de strak gemaaide, in droge periodes gele gazons om te vormen naar bloemrijk grasland. Dit heeft verschillende voordelen:

 • Gazons blijven langer groen en dorren minder snel uit.
 • De buitenruimte krijgt meer kleur en beleving.
 • De bodemstructuur verbetert, waardoor meer water infiltreert in de grond en minder afspoelt.
 • Wilde bijen en vlinders profiteren ervan.
 • Op de lange termijn kan dit kostenbesparend werken.

Maaibeleid vanaf 2025

Vanaf 2025 passen we onderstaande maaimethodes toe op bermen en gazons:

 • Sinusmaaien: Op grote velden wordt ongeveer 40% niet gemaaid. Het gemaaide deel gebeurt in stroken, waardoor een divers beeld ontstaat. In het najaar wordt alles gemaaid.
 • Ecologisch maaien: Het gras wordt één keer per jaar (of eens per twee jaar) gemaaid in september/oktober. Het gras blijft twee tot drie dagen liggen om zaad te laten vallen en insecten de kans te geven te vertrekken, waarna het wordt verzameld en opgeruimd.
 • Frequent maaien: Sommige locaties, zoals industrieterreinen, worden vier keer per jaar gemaaid, terwijl sommige wegbermen eens per twee jaar worden gemaaid.
 • Boomspiegels: Gras rondom bomen wordt op intensief gemaaide stukken drie keer per jaar gemaaid en op minder frequente locaties minimaal één keer per jaar.

Per locatie bepalen ze de juiste maaifrequentie en passen ze dit stapsgewijs aan. Elk jaar voegen we nieuwe velden toe en passen ze het maaibeleid aan, zodat dit geleidelijk zichtbaar wordt in de hele gemeente.