Geert Engels benoemd tot erelid IVN

Op de Algemene Ledenvergadering van IVN Heeze-Leende is Geert Engels benoemd tot erelid van de vereniging. Geert trad, na 11 jaar penningmeesterschap, af als bestuurslid. Voorzitter Ben Pollmann sprak grote waardering uit voor Geert vanwege zijn enorme inzet voor de vereniging. Die inzet ging  veel verder dan het beheren van de kas e.d. Al vanaf de oprichting is Geert Engels lid van IVN Heeze-Leende en is jarenlang actief geweest binnen de vogelwerkgroep en als natuurgids.

Foto en Tekst: Jan de Vries/ Ruud Krielaart/ IVN Heeze-Leende

Als penningmeester heeft hij een aantal verbeteringen in de financiële administratie doorgevoerd. Ook had hij ook de ledenadministratie onder zijn hoede die hij verder automatiseerde.

Dat Geert Engels verder keek dan het penningmeesterschap blijkt o.a. uit het feit dat hij ervoor zorgde dat er een veiligheidsbeleid binnen het IVN kwam. Ook heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de succesvolle crowdfundingsacties voor het rolstoelpad bij de Plaetse en de amfibieëntunnels van de Somerenseweg. Ook voor projecten was Geert Engels te porren, gezien zijn aandeel in de organisatie van het 50-jarig jubileum van het IVN en het 1000-soortenjaar dat ter gelegenheid daarvan gehouden werd.

De ledenvergadering stemde met applaus in met het voorstel van het bestuur om Geert Engels tot erelid te benoemen. Na Loes Keijsper, Maria Willems en Ciel Broeckx is Geert het eerste mannelijke erelid.