Fietspad nabij kruising Heezerenbosch – Bels Lijntje opnieuw ondergelopen

Ondanks de recente aanleg van een kleine wadi nabij de kruising Heezerenbosch – Bels Lijntje, is het fietspad opnieuw over vele meters onder water gelopen. Het probleem werd opgemerkt op 15 februari, waarbij het evenwijdig lopende trekkerpad veranderd was in een modderpoel, waardoor het geen alternatief bood voor fietsers of wandelaars zonder laarzen.

Foto’s en tekst: Sandra de Haan

Het fietspad, dat veel gebruikt wordt door scholieren, recreanten en forensen, vormt een cruciale verbinding binnen de gemeente. Ondanks de aanleg van de wadi begin dit jaar om het wateroverlastprobleem aan te pakken, blijft de situatie onveranderd.

Er is een groeiende oproep voor snelle actie om dit probleem op te lossen. Een mogelijke alternatieve oplossing die wordt voorgesteld, is het ophogen van ongeveer 50 meter fietspad, wat wellicht effectiever zou kunnen zijn dan de aanleg van de wadi.

De gemeente Heeze-Leende is op de hoogte gesteld van de situatie via een melding op de gemeentelijke website, waar burgers hun bezorgdheid kunnen uiten en suggesties kunnen doen voor verbeteringen.