Eén jaar in het waterschapsbestuur van onze eigen Dommel!

In het afgelopen jaar, dat gekenmerkt werd door extreme weersomstandigheden, heeft Mari de Bijl, voormalig boswachter uit Heeze, zijn rol vervuld in het bestuur van Waterschap de Dommel. Als groene oud-boswachter heeft Mari zijn passie voor natuur voortgezet na zijn pensionering, met een focus op water, de essentiële bron voor alle leven.

Foto en tekst: Bibliotheek Dommeldal

Na een enerverende verkiezingsperiode, waarin de Boeren Burgers Beweging (BBB) en de Partij voor de Dieren voor het eerst op de kieslijst verschenen, behield Water Natuurlijk, waarvoor Mari op de lijst stond, haar positie als grootste partij met zeven zetels.

Op donderdag 28 maart van 20:00 – 22:00 zal Mari – in de bibliotheek in ‘t Perron – spreken over de uitdagingen waarmee hij geconfronteerd wordt in zijn rol. Hoe politiek is een Waterschap eigenlijk? Wie heeft de meeste invloed? Hoe kunnen we overtollig water opvangen voor drogere periodes? Waarom is het melden van eenvoudige handelingen zoals het spuiten van een putje vereist? Hoe moeten we onze tuinen onderhouden tijdens droogte? En is het nog acceptabel om te sproeien?

Veel mensen zijn zich niet bewust dat rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) ook onder het beheer van waterschappen vallen. Maar hoe kunnen we drugs- en medicijnresten, evenals microplastics, uit het water verwijderen? Kunnen we deze vervuiling niet beter voorkomen? En welke rol speelt het Waterschap hierin?

Er rijzen ook vragen over de vervuiling vanuit België, waar grote hoeveelheden chlorides door Nyrstar worden geloosd, wat het ecosysteem in de Dommel aantast. Waarom lijkt het Waterschap hier geen actie tegen te ondernemen?

Wat zijn de verbanden tussen waterbeheer en natuurbehoud? En waarom worden dode bomen vaak niet toegestaan om in beken te blijven liggen?

Met de naderende deadline in 2027 om te voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water, rijst de vraag of dit haalbaar is. Hoe schoon is ons water op dit moment eigenlijk al? Na de pauze zal Nick Jeurissen ons meer inzicht geven in de uitdagingen voor onze natuur.

Het belooft een boeiende avond te worden waarin belangrijke kwesties omtrent waterbeheer en natuurbehoud aan bod komen. Kaarten zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal.