Dumping achter Action onderschrijft voortdurende Problematiek

Het is helaas een voortdurende trend de illegale afvaldumpingen in ons dorp. Ditmaal een dumping van een magnetron en andere huishoudelijke apparatuur achter de plaatselijke Action. Het gebrek aan toezicht in de avonduren maakt het voor daders eenvoudig om ongezien hun gang te gaan, aangezien er nauwelijks ramen van huizen op uitkijken.

Foto: Tipgever | Tekst: Redactie Mijn Heeze

De tipgever heeft melding gemaakt bij de gemeente van deze nieuwste dumping, waardoor de autoriteiten op de hoogte zijn van de situatie. Gemeentelijke functionarissen zullen naar verwachting worden ingezet om het afval op te ruimen, maar de groeiende frequentie van dergelijke incidenten benadrukt de noodzaak van langdurige oplossingen om illegale dumping tegen te gaan.