De Oude Strijper Aa, hij kronkelt weer

Foto en tekst: Ruud Krielaart/ IVN Heeze-Leende

De Oude Strijper Aa, hij kronkelt weer

Op een paar minuten wandelen vanuit het centrum van Leenderstrijp herleven oude tijden. In het gebied ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, kronkelt de Oude Strijper Aa bijna als vanouds door het landschap. Het Waterschap heeft dit gebied opnieuw ingericht, waarbij de natuur in en rond het water verbeterd is. Het is weer een kronkelende beek geworden en het gebied is ook veel natter, waardoor bijzondere planten en dieren weer een kans krijgen.

Op zondag 21 juli brengen de natuurgidsen van IVN Heeze-Leende een bezoek aan het gebied. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de Coöpwinkel in Leenderstrijp. Helaas is de wandeling door enkele zeer smalle doorgangen niet geschikt voor wandelwagentjes  en rolstoelen.

Het beekdal van de Oude Strijper Aa is in de afgelopen tijd ingrijpend veranderd om het beter aan te passen aan drogere en nattere periodes in de toekomst. Om beter bestand te zijn tegen de droogte moet het water langer in dit gebied worden vastgehouden. Daarvoor krijgt de oude Strijper Aa een natuurlijke loop, vergelijkbaar met de situatie voor 1973. Het doel is om planten en dieren die van oorsprong in de natte bossen en moerassen leven weer meer kansen te geven.

We hopen dan ook dat een soort als de dotterbloem, die afhankelijk is van bossen waar langdurig water blijft staan, terug zal keren. Dit geldt ook voor de zeldzame kamsalamander.

Door de oorspronkelijke schrale en natte situatie te herstellen is in de nabijheid van de voormalige Oude Strijper Aa een elzenbroekbos aangelegd, bestaande uit voornamelijk zwarte els en planten als grote wederik en gele lis. Op andere plekken ontstaat natte heide die voornamelijk bestaat uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone dophei.

Voor de natuurliefhebber een waar eldorado en zeker een bezoek waard. Voor meer informatie over de publiekswandelingen of over IVN: zie www.ivn.nl/heeze-leende