De amfibieëntrek zit er op, einde verhaal?

Foto:Minke Greve | Tekst: Ruud Krielaart/ IVN Heeze-Leende

Het jaarlijkse trekfestijn van amfibieën over de Somerenseweg in Heeze is weer ten einde. Alle beestjes die de oversteek van de Lange Bleek naar de poelen op de Strabrechtse heide wilden maken, zijn door een groep van 25 vrijwilligers van IVN Heeze-Leende weer in emmers naar de overkant gebracht en daar losgelaten. Dit jaar waren dat 3300 amfibieën, een “normale” score als je het vergelijkt met het gemiddelde van de afgelopen jaren. Hopelijk is dit arbeidsintensieve karwei nu teneinde en kunnen de diertjes vanaf volgend jaar op eigen kracht door de amfibieëntunnels kruipen. Dat zullen 10 tunnels worden, waarvoor de financiering vorig jaar door een succesvolle crowdfundingsactie gerealiseerd werd.

Dit jaar zijn de vrijwilligers van 27 januari tot 3 april weer dagelijks in touw geweest, ’s morgens vroeg voor dag en dauw en onder alle weersomstandigheden. Met wisselend succes! Er waren enkele topdagen zoals zondag 4 februari toen 488 amfibieën in de emmers lagen (waaronder 356 heikikkers), maar er waren ook dagen waarin alle 19 emmers leeg bleven.

Het was dus een gemiddeld jaar voor de amfibieën. Jaarlijkse schommelingen vrij normaal zijn. Factoren als temperatuur, vochtigheid en weersomstandigheden tijdens de trek spelen hierbij een rol. Verder is ook de kwaliteit van het zomer-/winter-/voortplantingsverblijf van belang.

Per soort waren er dit jaar grote verschillen. Van de gewone pad hebben we het minste aantal overgezet sinds 2019. Dat komt overeen met een landelijke trend. Wellicht is het een combinatie van warme winters en droge zomers die hiervan de oorzaak is. De heikikkers doen het nog steeds goed in Heeze. De soort wordt op 5 trajecten in Nederland overgezet. Somerenseweg neemt ongeveer 95% van het totale aantal in beslag. De alpenwatersalamanders vertonen een dalende tendens. Opvallend is dat deze soort het in tuinvijvers wel heel goed doet. Wat is er aan de hand met het buitengebied?  

Behalve amfibieën zijn er nog heel veel meer dieren die de weg over wilden steken, zoalsinsecten w.o. 52 keversoorten (véél schallebijters) en spinnen (18 soorten). Ook zij moeten het volgend jaar op eigen kracht doen.

Hopelijk komt er hiermee een einde aan het jaarlijkse overzet-ritueel. Vanaf het begin in 2019 hebben we in Heeze bijna 21.000 amfibieën veilig de weg over geholpen. Daarmee staat Somerenseweg steevast in de landelijk top-5 van overzetlocaties.

De tunnels zullen zeker uitkomst bieden, maar blijven aandacht vragen van de gemeente en de natuurorganisaties v.w.b. onderhoud en monitoring.