Buurtkastje: Delen in Liefde en Noodzaak

Aan de Langenakker 15 schuilt een welkome verrassing voor de buurtbewoners, want er is daar een buurtkastje geopend. Dit bijzondere kastje is een teken van nabuurschap en samenhorigheid.

Foto: Tipgeefster | Tekst: Mijn Heeze redactie

In plaats van boeken, zoals bij een minibieb, is dit kastje bestemd voor levensmiddelen. Buurtbewoners kunnen er kosteloos voedingswaren in zetten en uithalen, waardoor niemand in de buurt zonder hoeft te zitten. Het buurtkastje biedt een gastvrije plekje voor mensen om overtollige levensmiddelen te delen met anderen die het nodig hebben.