Provincie negeert kritische zienswijze van de gemeente

Close up sand for constuction

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft een vergunning verleend voor het afvoeren van bijna 60.000 m3 zand bij de visvijvers aan de Ronde Bleek in Sterksel. Kuba BV kweekt daar zoetwatervis. De gemeente Heeze-Leende vindt het afvoeren van zoveel zand geen goed plan en diende daarom begin dit jaar een kritische zienswijze in bij Omgevingsdienst.

Bij grote projecten komt er vaak eerst een ontwerpbeschikking. Daar kan alleen met een zienswijze op gereageerd worden. Nu is de door land- en tuinbouworganisatie ZLTO namens Kuba aangevraagde vergunning verleend. Op 15 augustus viel in de bekendmaking te lezen: “Het project betreft de aanleg van twee visvijvers, bedoeld als kweekvijver. Als de vissen groot genoeg zijn zullen deze worden uitgezet in de naastgelegen grotere vijver. Het oppervlak van de ontgronding bedraagt circa 4 hectare. Hierbij zal 59.404 m3 ontgrond worden.”

De gemeente zou bezwaar kunnen maken tegen deze beschikking. Hopelijk gaat de gemeente dit ook doen. De bezwaren zijn namelijk stevig en terecht. In de zienswijze staat dat voor het afvoeren van 60.000 m3 zand totaal 4444 vrachtwagenbewegingen nodig zijn. Dat zijn er 14 per dag, gedurende maximaal 1 jaar. Dit past niet bij het agrarische karakter van het gebied, vindt het college. Het zou de nodige ongewenste verkeerssituaties op kunnen leveren. De omliggende wegen zijn vrij smal. Een flink deel van het zand is al zonder vergunning verwijderd. De gemeente voert ook aan:

  • De ondernemer beschikt niet over de juiste toestemming om het zand over de openbare weg te vervoeren.
  • Op dit moment is de bestemming van Kuba ‘agrarisch bedrijf’. Deze bestemming is niet in overeenstemming met het klaarblijkelijke doel van de ontgronding. (Wat het doel dan wél is, blijft onvermeld). Mocht de ontgronding toegestaan worden, dan wordt daarmee (toekomstig) strijdig gebruik van het perceel gefaciliteerd.
  • Er is onvoldoende onderzocht wat de invloed van de ontgronding is op de nabijgelegen bodemenergiesystemen. Met deze systemen kunnen gebouwen duurzaam worden verwarmd en gekoeld. In de directe omgeving zijn meerder van zulke systemen aanwezig.
  • Voor wat betreft de positieve invloed van de ontgronding op de omgeving ontbreekt elke motivering.
  • De ontwerp-beschikking berekent niet de stikstofdepositie als gevolg van het project op de Natura2000-gebieden. Daarmee is het effect van de activiteit onvoldoende in beeld gebracht en moet worden geacht dat deze in strijd is met het provinciale standpunt op het gebied van stikstof.

Brabant kampt met een stikstofcrisis, waardoor allerlei vergunningen voor grote projecten niet verleend kunnen worden. Waarom zou dit dan wél kunnen, in een gebied waar diverse grote veehouderijen ook al voor stikstofbelasting in omringende natuur zorgen?

Er wordt al jaren zand gewonnen op deze plek. Het is niet ondenkbaar dat de verkoop van zand meer oplevert dan de kweek van vis.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-9584.html?utm_campaign=20230815&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_heeze-leende&utm_content=over_uw_buurt

Bron foto: Palee, W. (2020, 15 februari). Close up sand for constuction. iStock. https://www.istockphoto.com/nl/foto/sluit-zand-voor-constuction-gm1205791796-347493251 | Bron tekst: Haan, S (2023, augustus 17).

Zie je een fout, laat het ons weten via redactie@mijnheeze.nl

Download onze – gratis – app in Google Playstore en je bent altijd op de hoogte van wat er speelt in Heeze.

Vereniging Mijn Heeze e.o.
KVK: 89576292

Steun ons via NL 48 RABO 1342822765 – t.n.v. F. Engelen t.b.v. Mijn Heeze

info@mijnheeze.nl
redactie@mijnheeze.nl
Whatsapp: 06 29222435

 

Kijk ook eens op Mijnleende.nl