Bewoners van Heeze voeren actie tegen kap monumentale bomen

Foto en tekst: Peer Veldhuizen

Op 3 juni om 12.30 biedt bewoner Peer Veldhuizen een door hem gestarte petitie tegen de bomenkap met ruim 1500 handtekeningen aan op het gemeentehuis in Heeze. “Het is onbegrijpelijk dat een melkveehouder tien gezonde grote eikenbomen wil omzagen die schaduw geven voor de koeien tijdens hete dagen en daardoor meer melk opleveren.” zegt Peer.

De ondertekenaars van de petitie hebben een groen hart. Er zijn de afgelopen jaren al 41 grote eikenbomen omgehakt. Zo liet de gemeente bij de aanleg van de Randweg ondanks veel protest een monumentale eik van meer dan 100 jaar oud omkappen. De nieuwe kapvergunning is bovendien strijdig met in 2017 gemaakte afspraken. Betrokken bewoners zullen dus alles op alles zetten om te voorkomen dat nu weer een grote rij bomen langs hun wijk gekapt wordt.

De gemeente vindt dat de te kappen bomen tijdens de aanleg van de Randweg al gecompenseerd zijn met nieuwe boompjes langs de weg. De actievoerders vinden dat het kappen van deze monumentale eiken niet kan worden gecompenseerd met nieuwe aanplant, en zien dit als een achteraf door de gemeente bedacht excuus.

Bij de gemeente loopt al een bezwaarschrift tegen de bomenkap ingediend door de IVN dat op 25 juni in de bezwaarschriftencommissie voorligt. Bovendien heeft Extinction Rebellion zich achter de bezwaren tegen de bomenkap geschaard. Een vertegenwoordiger van hen zal aanwezig zijn bij de aanbieding van de petitie. Ook zullen bewoners en leden van Extinction Rebellion tijdens de aanbieding voor het stadhuis staan met borden en spandoeken.

De petitie:

https://petities.nl/petitions/red-de-10-grote-eiken-langs-de-randweg-van-heeze?locale=nl