Bereid je voor op Politieke Betrokkenheid: Ontdek de Cursus Politiek Actief

Vraag jij je wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denk jij wel eens dat je dat beter zou kunnen? Of wil je iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet je niet hoe? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief!

Foto: ProDemos (z.d.) 4941947378470152180.jpg | Tekst: Bemelmans, Peer-Jan (2023, 23 oktober) PB cursus politiek actief.docx

Het voornemen is om de cursus weer te gaan houden in de periode maart-april 2024 en wordt georganiseerd voor belangstellenden uit de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de cursussen in beginsel in de raadzaal van de eigen gemeente gegeven. De cursus wordt niet door de gemeente zelf verzorgd , maar door het instituut ProDemos  in Den Haag– Huis voor democratie en rechtsstaat. Voor meer info over Prodemos zie: https://prodemos.nl/projecten/gemeenten/burgerparticipatie/cursus-politiek-actief/

Programma

De cursus bestaat in totaal uit vier bijeenkomsten, met elk een ander thema. Je vergroot je theoretische kennis over wat landelijk en provinciaal zoal besloten wordt als natuurlijk ook de lokale politiek, de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden en maakt kennis met debattechnieken.  Daarnaast bezoeken deelnemers een raadsvergadering.  

Het is niet de eerste keer dat we deze cursus organiseren, in 2021 hadden we ongeveer 100 deelnemers uit de 3 gemeenten.

Voor wie is deze cursus bijvoorbeeld interessant:

 • Personen die bijv. vanwege hun rol binnen een vereniging, stichting, instelling of dorpsraad met de gemeente te maken hebben / krijgen;
 • Mensen die vanwege plannen in hun directe omgeving meer willen weten hoe het werkt bij een gemeente;
 • Gewoon uit algemene interesse of ontwikkeling;
 • Personen die wat lager op de kieslijst van de lokale partijen staan, maar ook mannen, vrouwen en vooral ook jongeren die meer willen weten over wat het werk van een raadslid inhoudt en overwegen of het wellicht iets voor hen zou kunnen zijn;

Omdat de cursus een gezamenlijk project is van de A2-gemeenten vinden de bijeenkomsten plaats verspreid over de drie gemeentehuizen.

Bijeenkomst 1: Introductie en algemene staatsinrichting

 • Politiek en bestuur in Nederland 
 • Verkiezingen algemeen 
 • Politieke partijen 

Bijeenkomst 2: De gemeente 

 • De taken van de gemeente 
 • Het bestuur van de gemeente 
 • Verkiezingen en collegevorming 
 • De besluitvormingsprocedure 
 • Invloed op beleid en besluitvorming 

Bijeenkomst 3: De gemeenteraad

 • Invloed op beleid en besluitvorming (vervolg) 
 • De drie rollen van de gemeenteraad 

Bijeenkomst 4: Debattraining

Bijeenkomst 5: Gemeentefinanciën en bezoek raadsvergadering

Meer informatie en aanmelden

Wie zich wil aanmelden voor deze cursus kan dan dat doen door voor 30 november 2023 een mail te sturen naar de griffier van de eigen gemeenteraad met vermelding van contactgegevens en een korte omschrijving waarom het leuk lijkt om mee te doen met deze cursus. Ook voor meer informatie over deze cursus kun je terecht bij de griffier. In december 2023 zullen de cursussen nader worden ingevuld qua datum en locatie en ontvangt iedereen tijdig bericht, zodat we in maart 2024 ook echt kunnen gaan starten.

Contactgegevens:

Cranendonck:   Peer-Jan Bemelmans, griffie@cranendonck.nl,

Heeze-Leende: Paul Hertog, gemeenteraad@heeze-leende.nl,

Valkenswaard: Cobie Miedema,  griffie@valkenswaard.nl